`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Konsultacje społeczne: przebudowa układu komunikacyjnego do SAG w Miękini

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego informuje o rozpoczęciu fakultatywnych konsultacji społecznych dotyczących zadania pn.: „Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do terenów SAG w Miękini”.

Konsultacje fakultatywne zakończą się 2 listopada 2021 r.                                                     
Podczas konsultacji zbierane będą opinie i uwagi mieszkańców.

Zakres inwestycji:

Przebudowa ciągu komunikacyjnego odcinek DP 2125K – Krzeszowice-Miękinia  (ul. Miękińska od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką)  – zakres objęty programem funkcjonalno-użytkowym.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

20 października 2021 r. – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
2 listopada  2021  r. – zakończenie konsultacji.

Forma konsultacji fakultatywnych:

1. W dniach  20-29 października 2021 r. udostępniony zostanie formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii. Wypełniony i podpisany osobiście formularz należy dostarczyć:

  • na adres poczty elektronicznej sekretariat@zdpk.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia);
  • na adres siedziby Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Karola Wojtyły 106, 32086 Batowice;
  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDPK – DP 2125K Krzeszowice -Miękinia”;
  • osobiście do wrzutni poczty przed siedzibą ZDPK.

2. Informacje o wynikach konsultacji  pojawią się, na stronach:
     zdpk.krakow.pl i www.gminakrzeszowice.pl

Załączniki:

Plik PDF mają duży rozmiar, otwieranie ich bezpośrednio w przeglądarce może długo trwać, zalecane jest pobranie plików i uruchomienie z dysku lokalnego za pomocą przeglądarki Acrobat Reader.Data publikacji:
Kategoria: Aktualności, Ogłoszenia inne