`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap Projekty PL Facebook Twitter

Regulamin organizacyjny

Uchwała Nr 56/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego


Załącznik do Uchwały Nr 56/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 16.02.2022 r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATU KRAKOWSKIEGO


Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego
zatwierdzonego Uchwałą Nr 56/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 16.02.2022 r.