`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap Projekty PL Facebook Twitter

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Wnioski BRD są sprawdzane pod kątem spełniania kryteriów programu
oraz możliwości realizacji.

Propozycje BRD polegające na budowie chodników i przebudowie skrzyżowań, ze względów finansowych, nie będą brane pod uwagę przy kwalifikowaniu do wykonania.
Zadania te zwyczajowo są realizowane w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych,
czyli we współfinansowaniu zainteresowanej gminy i powiatu.


Wnioski do programu BRD na 2023 rok

BRD 2022

BRD 2021

BRD 2020

Kryteria oceny wniosków BRD

BRD 2018