`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap Projekty PL Facebook Twitter

KONTAKT

Punkt Obsługi Klienta

 

e-mail: pokzdpk.net
telefon:
12-622-10-13,
12-622-10-10,
12-637-18-11

Sekretariat

e-mail: sekretariatzdpk.net
telefon:
12-622-10-23
12-622-10-17

 

 

Fax: 12-622-10-12

Jednostka urzęduje w dni powszednie:

poniedziałek:  7:00 – 17:00
wtorek – piątek: 7:00 – 15:00


Skrytka e-Puap: /ZDPK/SkrytkaESP
Jak wysłać pismo na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP)


Dane adresowe

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
ul. Karola Wojtyły 106
32-086 Batowice


Jak dojechać – Google Maps

Formularz kontaktowy


 

Adresy e-mail jednostek organizacyjnych ZDPK

Wydział Organizacyjno – Gospodarczy – OG administracjazdpk.krakow.pl
ogzdpk.net
Wydział Rozwoju i Współpracy – RW inwestycjezdpk.krakow.pl
rwzdpk.net
Wydział Utrzymania Dróg i Mostów – DM drogizdpk.krakow.pl
dmzdpk.net
Wydział Administracyjnej Ochrony Pasa Drogowego – PD pas.drogowyzdpk.krakow.pl
pdzdpk.net
Zespół d/s Zamówień Publicznych – ZP zamowieniazdpk.krakow.pl
zpzdpk.net
Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu – BRD brdzdpk.krakow.pl
brdzdpk.net
Stanowisko d/s Osobowych – SO kadryzdpk.krakow.pl
kadryzdpk.net
Wydział Finansów – FK ksiegowosczdpk.krakow.pl
fkzdpk.net

 


Dane kontaktowe pracowników ZDPK

Wybrać nr centrali 12-622-10-10,  lub 12-637-18-11
następnie wybrać wewnętrzny nr telefonu z poniższej tabeli.

Dane kontaktowe pracowników ZDPK

Imię i nazwisko Nr pokoju Wew. nr telefonu E-mail
Dyrektor
Jacek Gryga 102 123 j.grygazdpk.net
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Projektów Kluczowych
Grażyna Czopek 104 123 g.czopekzdpk.net
Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania
Krzysztof Juszczak 107 123 k.juszczakzdpk.net
Główny Inżynier Koordynator Rozwoju Sieci Dróg
Władysław Sitko G 02 208 w.sitkozdpk.net
Sekretariat
Katarzyna Prokopowicz 103 123 k.prokopowiczzdpk.net
Joanna Duda 103 123 j.dudazdpk.net
FK – Wydział Finansów 
Celina Laskosz (Główny księgowy)
106 151 c.laskoszzdpk.net
Małgorzata Chwastek 115 144 m.chwastekzdpk.krakow.pl
Ewa Glanowska 115 144 e.glanowskazdpk.net
Paulina Mandecka
115 144 p.mandeckazdpk.net
Liliana Nowak-Stokłosa 115 144 l.nowak-stoklosazdpk.krakow.pl
 RW – Wydział Rozwoju i Współpracy
Jadwiga Hołuj (p. o. Kierownika) 114 143 j.holujzdpk.net
Krzysztof Skwarek 114 143 k.skwarekzdpk.net
Justyna Wojciechowska 114 143 j.wojciechowskazdpk.net
Paweł Cichy 111 131 p.cichyzdpk.net
Jakub Bożek 111 131 j.bozekzdpk.net
Dariusz Woźnica 111 131 d.woznicazdpk.net
Marek Chowaniec 108 122 m.chowanieczdpk.net
Dorota Bieniasz 14 129 d.bieniaszzdpk.net
Jacek Rakoczy 14 129 j.rakoczyzdpk.net
Małgorzata Mazurek 15 137 m.mazurekzdpk.net
DM – Wydział Utrzymania Dróg i Mostów
Konrad Stach (Kierownik) 10 126 k.stachzdpk.net
Małgorzata Włodarczyk 10 126 m.wlodarczykzdpk.net
Agata Klimek 9 130 a.klimekzdpk.net
Jan Czyżewski 9 130 j.czyzewskizdpk.net
Michał Jakóbik 9 130 m.jakobikzdpk.net
Marcin Wija 9 130 m.wijazdpk.net
Mariusz Misterek 8 120 m.misterekzdpk.net
Anna Cieślik 8 124 a.cieslikzdpk.net
Szymon Drzewicki 8 124 s.drzewickizdpk.net
Kamil Spałek 8 124 k.spałekzdpk.net
PD – Wydział Administracyjnej Ochrony Pasa Drogowego
Izabela Mierzwa (Kierownik) 6 111 i.mierzwazdpk.net
Barbara Kamińska 6 111 b.kaminskazdpk.net
Magdalena Gil 7 116 m.gilzdpk.net
Joanna Morek 7 116 j.morekzdpk.net
Krzysztof Panuś 5 119 k.panuszdpk.net
Agnieszka Jaskiernia 5 119 a.jaskierniazdpk.net
Agnieszka Sobieraj 5 119 a.sobierajzdpk.net
OG – Wydział Organizacyjno-Gospodarczy
Justyna Gasińska (p.o. Kierownika)
G 07 108 j.gasinskazdpk.net
Paulina Grabowska  G 07 108 p.grabowskazdpk.net
Dagmara Motylewska 19 115 d.motylewskazdpk.net
Katarzyna Piekaj 20 113 k.piekajzdpk.krakow.pl
Marta Boczkowska 20 113 m.boczkowskazdpk.net
Iwona Mikrut 103 123 i.mikrutzdpk.net
ZP – Zespół ds. Zamówień Publicznych
Marcin Hasior 17 114 m.hasiorzdpk.net
Michał Kudła 17 114 m.kudlazdpk.net
Justyna Opalska 17 114 j.opalskazdpk.net
Joanna Klimowska
17 114 j.klimowskazdpk.net
BRD – Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu
Roman Brągiel (Kierujący Zespołem) G 02 208 r.bragielzdpk.net
Witold Midro G 02 208 w.midrozdpk.net
PK – Zespół Projektów Kluczowych
Jerzy Derela (Kierujący Zespołem) 105 133 j.derelazdpk.net
Katarzyna Sajdak 105 133 k.sajdakzdpk.net
Patrycja Nowacka 105 133 p.nowackazdpk.net
Justyna Gruszka 108 122 j.gruszkazdpk.net
Natalia Spisak 108 122 n.spisakzdpk.net
Iwona Gryglak 110 134 i.gryglakzdpk.net
Anna Bernaś 110 134 a.bernaszdpk.net
SP – Stanowisko ds. Planowania
Tomasz Bubrowski G 08 109 t.bubrowskizdpk.net
Szymon Kośmider G 08 109 s.kosmiderzdpk.net
RP – Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Anna Pabis 16 136 a.pabiszdpk.net
SO – Stanowisko ds. Osobowych
Paulina Taff 16 138 p.taffzdpk.net