`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap Projekty PL Facebook Twitter

BRD 2020

Obecnie trwa realizacja programu BRD w terenie – 50 wytypowanych zadań. Poszczególni inspektorzy Wydziału Utrzymania Dróg i Mostów po otrzymaniu projektów organizacji ruchu przygotowanych przez Zespół ds. Inżynierii Ruchu wystawili niezbędne zlecenia na wykonanie robót. Wykonawcy po zapoznaniu się z projektami organizacji ruchu przystąpią do ustawienia znaków drogowych, malowania oznakowania poziomego lub montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyniki naboru wniosków BRD.

Na stronie będziemy systematyczne zamieszczać zdjęcia dokonanych realizacji.


Archiwalny harmonogram objazdów gmin pracowników Zespołu ds. Inżynierii Ruchu w ramach programu BRD:

Komisje które się już odbyły:

 1. 5 lutego 2020 r. /środa/: godzina 8.30 – UG w Luborzycy,
 2. 6 lutego 2020 r. /czwartek/: godzina 8.30 – UG w Wawrzeńczycach,
 3. 7 lutego 2020 r. /piątek/: godzina 8:30 – UG w Skawinie ul. Rynek 17,
 4. 10 lutego 2020 r. /poniedziałek/: godzina 8.30 – UG w Zabierzowie,
 5. 11 lutego 2020 r. /wtorek/: godzina 8.30 – UMiG w Skale,
 6. 12 lutego 2020 r. /środa/: godzina 8.30 – UG w Jerzmanowicach,
 7. 13 lutego 2020 r. /czwartek/: godzina 8:30 – UG w Mogilanach,
 8. 14 lutego 2020 r. /piątek/: godzina 8:30 – UG w Czernichowie.
 9. 17 lutego 2020 r. /poniedziałek/: godzina 8:30 – UM w Krzeszowicach, pl. Kulczyckiego,
 10. 18 lutego 2020 r. /wtorek/: godzina 8:30 – UG w Liszkach,
 11. 19 lutego 2020 r. /środa/: godzina 8.30 – UMiG w Słomnikach
 12. 20 lutego 2020 r. /czwartek/: godzina 8:30 – UG w Iwanowicach
 13. 21 lutego 2020 r. /piątek/: godzina 8:30 – UG w Zielonkach,
 14. 24 lutego 2020 r. /poniedziałek/: godzina 8:30 – UG w Michałowicach,
 15. 25 lutego 2020 r. /wtorek/: godzina 8:30 – UG w Wielkiej Wsi,
  SESJA RADY POWIATU – KOMISJA BRD W SUŁOSZOWEJ PRZENIESIONA NA PIĄTEK
 16. 27 lutego 2020 r. /czwartek/: godzina 8:30 – UMiG w Świątnikach Górnych,
 17. 28 lutego 2020 r. /piątek/: godzina 8:30 – UG w Sułoszowej

Z każdego spotkania w Urzędzie Gminy jest sporządzany protokół oceny zadań komisji BRD złożonej z pracowników Zarządu Dróg (Zespół ds. Inżynierii Ruchu) oraz pracowników Urzędu Gminy oraz obecnych Radnych Powiatowych.

Z każdej gminy są wskazywane trzy zadania do realizacji, oraz dwa rezerwowe. Jeżeli zaproponowanych zadań jest zbyt wiele, wybór będzie dokonany w terminie późniejszym przez Dyrekcję ZDPK oraz przez Zarząd Powiatu w Krakowie.

W miarę potrzeb dokonywane są także wizje w terenie, a także oceniana jest efektywność wdrożonych zadań z roku 2019.

Data publikacji:
Kategoria: BRD