`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap Projekty PL Facebook Twitter

BRD 2018


W dniu 13 marca komisja BRD gościła w gminie Świątniki Górne (godz. 9:00 do 11:30) oraz w gminie Mogilany (godz. 12:00 do 15:00). Na spotkaniu w urzędzie omówiono oraz spisano protokoły dotyczące zgłoszonych zadań, a na wizji w terenie sprawdzono możliwość realizacji zadań dyskusyjnych.

14 marca komisja BRD gościła w gminie Skawina, Liszki i Czernichów. Liczba zgłoszonych wniosków do przedyskutowania była znaczna. Obrady były bardzo owocne. Dziękujemy wszystkim za udział w pracach i za wniesienie cennych uwag.

Dnia 15 marca (czwartek) komisja BRD gościła w gminie Słomniki oraz w gminie Zabierzów. Bardzo dziękujemy za życzliwe przyjęcie oraz merytoryczną dyskusję.

W dniu 16 marca (piątek) komisja obradowała w gminie Krzeszowice oraz w Gminie Igołomia – Wawrzeńczyce.


Na Komisji Insfrastruktury w dniu 27 lutego 2018 roku pracownicy ZDPK przedstawili radnym informację na temat liczby wniosków, które wpłynęły w ramach programu. Jest ich 170, z tego wg gmin liczba ta wygląda następująco:

 

1. Gmina Czernichów: 13 wniosków, w tym m. in. wykonanie dodatkowe oznakowani poziomego, wykonanie dodatkowych przejść dla pieszych, ustawienie barier energochłonnych.

Wizja w terenie dnia 14 marca (środa).


 

2. Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce: 1 wniosek, dotyczący wyznaczenia przejścia dla pieszych w m. Tropiszów od wyjścia z budynku szkoły podstawowej na drugą stronę jezdni drogi powiatowej nr 2164K, km 2 + 575,

Wizja w terenie dnia 16 marca (piątek).


 

3.Gmina Iwanowice: 21 wniosków, w tym m. in. wykonanie chodników, peronów przystankowych, ustawienie barier, wyznaczenie przejścia dla pieszych.

Wizja w terenie dnia 26 marca (poniedziałek).


 

4. Gmina Jerzmanowice – Przeginia: 4 wnioski, w tym wykonanie barer segmentowych U-11 oddzielających ruch pieszy od ruchu pojazdów w trzech lokalizacjach oraz przejście z sygnalizacją pulsacyjną w m. Szklary.

Wizja w terenie dnia 19 marca (poniedziałek).


 

5. Gmina Kocmyrzów – Luborzyca: 3 wnioski, wyznaczenie przejścia dla pieszych oraz ustawienie barier ochronnych. Ponadto na spotkaniu w UG ustalono zadanie polegające na zmianie organizacji ruchu na DP nr 1235K przy skrzyżowaniu z DP nr 2160K w m. Wola Luborzycka.

Wizja w terenie dnia 29 marca (czwartek).


 

6. Gmina Krzeszowice: 22 wnioski, w tym liczne wnioski dotyczące oznakowania poziomego, wprowadzenia ograniczenia prędkości i ograniczeń tonażowych, ustawienia barier energochłonnych, wymalowania pasów wibracyjno – akustycznych, budowy wzbudzanej sygnalizacji świetlnej oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych.

Wizja w terenie dnia 16 marca (piątek).


 

7. Gmina Liszki: 24 wnioski, w tym wykonanie dodatkowego oznakowania poziomego, wyznaczenie przejść dla pieszych oraz zadania niemieszczące się w ramach programu BRD takie jak przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych w Piekarach (DP 2177K i DP 2180K rondo) oraz w Czułowie (DP 2190K i DP 2191K).

Wizja w terenie dnia 14 marca (środa).


 

8. Gmina Michałowice: 1 wniosek, dotyczący ograniczenia prędkości na DP nr 1172K w m. Wilczkowice na terenie obszaru zabudowanego bez ciągów pieszych.

Wizja w terenie dnia 26 marca (poniedziałek).


 

9. Gmina Mogilany: 13 wniosków, w tym zadania dotyczące oznakowania poziomego, przejść dla pieszych; wprowadzenia zakazu zatrzymywania się oraz ograniczeń prędkości, a także montażu progów zwalniajacych.

Wizja w terenie dnia 13 marca (wtorek).


 

10. Gmina Skała: 9 wniosków, wnioski dotyczące wyznaczenia nowych przejść dla pieszych, oraz wykonania oznakowania poziomego.

Wizja w terenie dnia 20 marca (wtorek).


 

11.Gmina Skawina: 31 wniosków, w tym montaż progów wyspowych, montaż luster drogowych; zadania dotyczące doznakowania przejść dla pieszych (znaki D-6 z tłem fluorescencyjnym),

Wizja w terenie dnia 14 marca (środa).


 

12. Gmina Świątniki Górne: 12 wniosków, w tym wymalowania oznakowania poziomego oraz doznakowania przejścia dla pieszych sygnalizacją błyskową.

Wizja w terenie dnia 13 marca (wtorek).


 

13.Gmina Zabierzów: 24 wnioski, w tym zadania dotyczące oznakowania poziomego, budowy sygnalizacji świetlnych, montażu barier energochłonnych, wprowadzenia ograniczeń prędkości oraz montażu progów zwalniających (Balice ul. Radziwiłłów oraz Burów).

Wizja w terenie dnia 15 marca (czwartek).


 

14. Gmina Zielonki: 2 wnioski, w tym ustawienie lustra w m. Batowice oraz budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Galicyjskiej w Zielonkach.

Wizja w terenie dnia 4 kwietnia (środa).


15. Gmina Sułoszowa – komisja BRD wysłucha uwag na wizji w terenie, wizja w terenie dnia 19 marca (poniedziałek),

16. Gmina Słomniki– komisja BRD wysłucha uwag na wizji w terenie, wizja w terenie dnia 15 marca (czwartek).

17. Gmina Wielka Wieś– komisja BRD wysłucha uwag na wizji w terenie, wizja w terenie dnia 19 marca (poniedziałek).

 


Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Data publikacji:
Kategoria: BRD