`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

BRD

BRD 2018

A 17 D Saw 94 Wnioski BRD są sprawdzane pod kątem spełniania kryterów programu oraz możliwości realizacji. A 17 D Saw 94

 s 2  Propozycje BRD polegające na budowie chodników i przebudowie skrzyżowań – z oczywistych względów (finansowych) – nie będą brane pod uwagę przy kwalifikowaniu do wykonania. Zadania te zwyczajowo są realizowane w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych, czyli we współfinansowaniu zainteresowanej gminy i powiatu. S 5

 


W dniu 13 marca komisja BRD gościła w gminie Świątniki Górne (godz. 9:00 do 11:30) oraz w gminie Mogilany (godz. 12:00 do 15:00). Na spotkaniu w urzędzie omówiono oraz spisano protokoły dotyczące zgłoszonych zadań, a na wizji w terenie sprawdzono możliwość realizacji zadań dyskusyjnych.

14 marca komisja BRD gościła w gminie Skawina, Liszki i Czernichów. Liczba zgłoszonych wniosków do przedyskutowania była znaczna. Obrady były bardzo owocne. Dziękujemy wszystkim za udział w pracach i za wniesienie cennych uwag.

Dnia 15 marca (czwartek) komisja BRD gościła w gminie Słomniki oraz w gminie Zabierzów. Bardzo dziękujemy za życzliwe przyjęcie oraz merytoryczną dyskusję.

W dniu 16 marca (piątek) komisja obradowała w gminie Krzeszowice oraz w Gminie Igołomia – Wawrzeńczyce.


Na Komisji Insfrastruktury w dniu 27 lutego 2018 roku pracownicy ZDPK przedstawili radnym informację na temat liczby wniosków, które wpłynęły w ramach programu. Jest ich 170, z tego wg gmin liczba ta wygląda następująco:

herb czernichowa

1. Gmina Czernichów: 13 wniosków, w tym m. in. wykonanie dodatkowe oznakowani poziomego, wykonanie dodatkowych przejść dla pieszych, ustawienie barier energochłonnych.

Wizja w terenie dnia 14 marca (środa).


herb igołomia

2. Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce: 1 wniosek, dotyczący wyznaczenia przejścia dla pieszych w m. Tropiszów od wyjścia z budynku szkoły podstawowej na drugą stronę jezdni drogi powiatowej nr 2164K, km 2 + 575,

Wizja w terenie dnia 16 marca (piątek).


Herb Iwanowice

3.Gmina Iwanowice: 21 wniosków, w tym m. in. wykonanie chodników, peronów przystankowych, ustawienie barier, wyznaczenie przejścia dla pieszych.

Wizja w terenie dnia 26 marca (poniedziałek).


barwy herbJP copy

4. Gmina Jerzmanowice – Przeginia: 4 wnioski, w tym wykonanie barer segmentowych U-11 oddzielających ruch pieszy od ruchu pojazdów w trzech lokalizacjach oraz przejście z sygnalizacją pulsacyjną w m. Szklary.

Wizja w terenie dnia 19 marca (poniedziałek).


herb kocmyrzow luborzyca 1206052

5. Gmina Kocmyrzów – Luborzyca: 3 wnioski, wyznaczenie przejścia dla pieszych oraz ustawienie barier ochronnych. Ponadto na spotkaniu w UG ustalono zadanie polegające na zmianie organizacji ruchu na DP nr 1235K przy skrzyżowaniu z DP nr 2160K w m. Wola Luborzycka.

Wizja w terenie dnia 29 marca (czwartek).


herb krzeszowice 50

6. Gmina Krzeszowice: 22 wnioski, w tym liczne wnioski dotyczące oznakowania poziomego, wprowadzenia ograniczenia prędkości i ograniczeń tonażowych, ustawienia barier energochłonnych, wymalowania pasów wibracyjno – akustycznych, budowy wzbudzanej sygnalizacji świetlnej oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych.

Wizja w terenie dnia 16 marca (piątek).


herb liszek

7. Gmina Liszki: 24 wnioski, w tym wykonanie dodatkowego oznakowania poziomego, wyznaczenie przejść dla pieszych oraz zadania niemieszczące się w ramach programu BRD takie jak przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych w Piekarach (DP 2177K i DP 2180K rondo) oraz w Czułowie (DP 2190K i DP 2191K).

Wizja w terenie dnia 14 marca (środa).


herb Michałowice copy

8. Gmina Michałowice: 1 wniosek, dotyczący ograniczenia prędkości na DP nr 1172K w m. Wilczkowice na terenie obszaru zabudowanego bez ciągów pieszych.

Wizja w terenie dnia 26 marca (poniedziałek).


herb Mogilan

9. Gmina Mogilany: 13 wniosków, w tym zadania dotyczące oznakowania poziomego, przejść dla pieszych; wprowadzenia zakazu zatrzymywania się oraz ograniczeń prędkości, a także montażu progów zwalniajacych.

Wizja w terenie dnia 13 marca (wtorek).


gr herbskala2

10. Gmina Skała: 9 wniosków, wnioski dotyczące wyznaczenia nowych przejść dla pieszych, oraz wykonania oznakowania poziomego.

Wizja w terenie dnia 20 marca (wtorek).


gr herbskawina2

11.Gmina Skawina: 31 wniosków, w tym montaż progów wyspowych, montaż luster drogowych; zadania dotyczące doznakowania przejść dla pieszych (znaki D-6 z tłem fluorescencyjnym),

Wizja w terenie dnia 14 marca (środa).


gr herbswiatniki2

12. Gmina Świątniki Górne: 12 wniosków, w tym wymalowania oznakowania poziomego oraz doznakowania przejścia dla pieszych sygnalizacją błyskową.

Wizja w terenie dnia 13 marca (wtorek).


herb zabierzowa

13.Gmina Zabierzów: 24 wnioski, w tym zadania dotyczące oznakowania poziomego, budowy sygnalizacji świetlnych, montażu barier energochłonnych, wprowadzenia ograniczeń prędkości oraz montażu progów zwalniających (Balice ul. Radziwiłłów oraz Burów).

Wizja w terenie dnia 15 marca (czwartek).


herb Zielonki

14. Gmina Zielonki: 2 wnioski, w tym ustawienie lustra w m. Batowice oraz budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Galicyjskiej w Zielonkach.

Wizja w terenie dnia 4 kwietnia (środa).


15. Gmina Sułoszowa  – komisja BRD wysłucha uwag na wizji w terenie, wizja w terenie dnia 19 marca (poniedziałek),

16. Gmina Słomniki – komisja BRD wysłucha uwag na wizji w terenie, wizja w terenie dnia 15 marca (czwartek).

17. Gmina Wielka Wieś – komisja BRD wysłucha uwag na wizji w terenie, wizja w terenie dnia 19 marca (poniedziałek).

______________________________________________________________

Kryteria oceny wniosków BRD:

________________________

– Preferowane są zadania przy placówkach oświatowych i mają pierwszeństwo przed innymi zadaniami.

– Do realizacji w ramach programu BRD przyjmuje się zadania których szacunkowe koszty realizacji nie przekraczają kwoty 20 000 zł. Zadania wycenione powyżej tej kwoty mogą być przygotowanie i realizowane w ramach procedury IS-ów.

– Progi zwalniające nie są preferowaną formą uspokojenia ruchu ich stosowanie musi być uzasadnione w sposób szczególny. W miejscach niebezpiecznych należy stosować inne elementy uspokajania ruchu (inne szykany).

– Przejścia dla pieszych wyniesione mogą być stosowane tylko w ścisłej zabudowiew oznakowanych obszarach zabudowanych.

– Przejścia dla pieszych wyznacza się – co do zasady – na drogach o dużym natężeniu ruchu, gdzie SDR (Średni Dobowy Ruch) przekracza 6 000 pojazdów na dobę oraz przy wyraźnie ukształtowanym ciągu pieszym.

– Budowę peronów przystankowych (zatok autobusowych) realizują wyłącznie gminy, natomiast ZDPK wykonuje przejścia dla pieszych do tych peronów (parametry peronów przy autobusach to 20 metrów, a przy komunikacji busowej to 12 metrów + 4 m dla przejścia dla pieszych).

– Lustra drogowe mogą być lokalizowane na skrzyżowaniach dróg powiatowych i gminnych (publicznych). Ustawianie luster przy zjazdach indywidualnych i publicznych realizują właściciele lub użytkownicy tych zjazdów za zgodą ZDPK.

– Nie jest preferowane rozszerzanie istniejących obszarów zabudowanych, a wprowadzenie wnioskowanych ograniczeń prędkości (na obszarach niezabudowanych) realizować za pomocą znaków B-33.

– Oznakowanie poziome stosujemy przy występowaniu średniego natężenia ruchu, co najmniej 2 000 pojazdów na dobę oraz na odcinkach dróg najbardziej uczęszczanych. Oznakowanie P-17 „linia przystankowa” malujemy wyłącznie przy urządzonych peronach.

– Przygotowanie dokumentacji i budowa sygnalizacji świetlnej mogą być realizowane ramach IS-ów.

– Słupki blokujące można ustawiać na chodnikach przy ich szerokości minimum 2 metry.

 


BRD 2017

Przykładowe realizacje programu BRD. Ulica Grunwaldzka w Krzeszowicach i ulica ks. Zięby w Zielonkach – droga dzieci do szkoły:

W dniu 28 lutego 2017 r. rozpoczęliśmy objazdy dróg w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego BEZPIECZNY POWIAT KRAKOWSKI 2014-2020.

28 lutego odwiedziliśmy gminy: Skała, Sułoszowa i Jerzmanowice – Przeginia.

2 marca 2017 roku (czwartek) pracowaliśmy na wizjach w terenie w Gminie Krzeszowice.

7 marca 2017 roku (wtorek) pracowaliśmy na wizjach w terenie w Gminie Wielka Wieś, Michałowice i Zielonki.

9 marca 2017 roku (czwartek) pracowaliśmy w terenie w Gminie Zabierzów i Liszki.

14 marca 2017 roku (wtorek) pracowaliśmy w terenie w Gminie Igołomia – Wawrzeńczyce i Kocmyrzów – Luborzyca.

16 marca (czwartek) objazd dróg na terenie gminy Skawina i Czernichów.

20 marca (poniedziałek) praca w gminie Świątniki Górne i Mogilany.

21 marca (wtorek) wizje w terenie w gminie Iwanowice i Słomniki.

______________________________________________________________

Więcej informacji nt. zgłoszonych zadań do programu BRD można uzyskać wyłącznie drogą elektroniczną pisząc na adres: m.karcz@zdpk.krakow.pl

_____________________________________________________________

Istnieje także możliwość zgłaszania i oznaczania na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa miejsc niebezpiecznych oraz niewłaściwych zachowań kierujących.

image_pdfimage_print