`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

 

  Wnioski BRD są sprawdzane pod kątem spełniania kryteriów programu 
oraz możliwości realizacji.
 

Propozycje BRD polegające na budowie chodników i przebudowie skrzyżowań, ze względów finansowych, nie będą brane pod uwagę przy kwalifikowaniu do wykonania.
Zadania te zwyczajowo są realizowane w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych,
czyli we współfinansowaniu zainteresowanej gminy i powiatu.


BRD 2020

Kryteria oceny wniosków BRD

BRD 2018