`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap Projekty PL Facebook Twitter

Przebudowa drogi powiatowej 2125K, od km 0+023,00 do km 1+067,00, w m. Krzeszowice, powiat krakowski

W ramach inwestycji zostanie ułożony nowy pakiet bitumiczny, wykonane odwodnienie drogi i remont chodnika. Odnowione zostanie oznakowanie pionowe i poziome, powstanie także nowe, oświetlone przejście dla pieszych.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w lutym 2024 r.

Planowany termin zakończenia inwestycji: listopad 2024 r.

Całkowita wartość zadania wynosi 5 701 926,94 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg wynosi 4 534 973,00 zł.

Data publikacji:
Kategoria: Projekty współfinansowane ze środków budżetu państwa