`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap Projekty PL Facebook Twitter

Rozbudowa DP 1940K, w km od 0+001 do km 1+440 w m. Skawina – Radziszów, powiat krakowski

Rozbudowa drogi powiatowej 1940K, w km od 0+001 do km 1+440, w miejscowościach Skawina – Radziszów, w powiecie krakowskim

Zakres zadania obejmuje:

  • przebudowę jezdni do szerokości 6 m, z poszerzeniami na łukach,
  • budowę ścieżki pieszo-rowerowej,
  • budowę chodnika o szerokości min. 2 m, pobocza o szerokości 1 m wzdłuż rozbudowywanej drogi,
  • przebudowę drogi gminnej klasy D (ul. Willowa) w zakresie remontu warstwy ścieralnej nawierzchni oraz budowy ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika w rejonie skrzyżowania,
  • budowę kanału technologicznego,
  • budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej,
  • przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, napowietrznej sieci teletechnicznej
  • budowę wiaty przystankowej, palisady betonowej, murów oporowych i przepustów,
  • umocnienie dna i skarp rowów, montaż barier ochronnych oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w grudniu 2023 r.
Całkowita wartość zadania wynosi 12 474 067,56 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg wynosi 6 889 032,00 zł.

Data publikacji:
Kategoria: Projekty współfinansowane ze środków budżetu państwa