`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap Projekty PL Facebook Twitter

Przebudowa DP nr 2173K w Mogilanach (ul. Krakowska i Skawińska), powiat krakowski od km 1 + 178 do km 1 + 320

 

Zakres zadania obejmuje: przebudowę chodnika, nawierzchni jezdni i poprawę funkcjonowania odwodnienia. Poprawę bezpieczeństwa ma zapewnić dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych oraz uzupełnione oznakowanie pionowe i poziome.

Umowa z wykonawcą została podpisana w październiku 2023 r.

Całkowita wartość zadania wynosi 225 280 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg wynosi 180 224 zł.

Data publikacji:
Kategoria: Projekty współfinansowane ze środków budżetu państwa