`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap Projekty PL Facebook Twitter

Przebudowa DP 2152K, ul. Jana Pawła II, w km od 2 +143 do km 2 +330, w Michałowicach, powiat krakowski.

Zakres prac obejmuje: przebudowę chodnika, nawierzchni jezdni oraz kanalizacji deszczowej.

W ramach poprawy bezpieczeństwa oprócz przebudowy chodnika wykonanie będzie dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych i zamontowane dwa aktywne znaki D-6, zespolone z T-27. Wymienione będzie także oznakowanie pionowe.

Umowa na wykonanie przebudowy podpisana została w październiku 2023 r.

Całkowity koszt przebudowy wynosi 713 525 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 515 496 zł.

Data publikacji:
Kategoria: Projekty współfinansowane ze środków budżetu państwa