`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap Projekty PL Facebook Twitter

Remont DP nr 2143K w km od 2+978 do km 3+642 w m. Rzeplin, Przybysławice

Remont drogi powiatowej nr 2143K w km od 2+978 do km 3+642 w miejscowości Rzeplin, Przybysławice, Powiat Krakowski

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 359 957,00 zł

Krótki opis zadania:

Zakres robót obejmuje między innymi:

  • Wymiana nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokości zmiennej ok. 5,2 m (wymiana dwóch warstw – ścieralnej i wyrównawczej);
  • Odtworzenie poboczy z kruszywa (szerokość 0,75 m);
  • Odtworzenie rowów odwadniających.
Data publikacji:
Kategoria: Projekty współfinansowane ze środków budżetu państwa