`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap Projekty PL Facebook Twitter

Planowane zamknięcie DP nr 2151K w m. Zielonki, ul. Garlicka, aktualizacja 2

Nieprzejezdna droga

Wykonawca działający na zlecenie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego informuje, że w wyniku nie uzyskania do dnia dzisiejszego pozytywnych wyników wczesnej wytrzymałości betonu wykonanej płyty mostu nie ma obecnie możliwości przywrócenia przejezdności dla autobusów linii 227.

Na zaistniały stan rzeczy mają wpływ niskie temperatury opóźniające proces wiązania betonu i osiągnięcie przez niego wymaganej wytrzymałości do dopuszczenia po nim ruchu kołowego. Kolejne badania wytrzymałości betonu zostaną przeprowadzone w piątek. Ocena ich wyników pozwoli na określenie daty przywrócenia przejezdności dla autobusów linii 27

W czasie trwania prac na obiekcie mostowym nr 35 ruch pieszy będzie zachowany, natomiast dla ruchu pojazdów została wyznaczona trasa objazdowa przez m. Garliczka, Owczary, Brzozówka.

W dalszym ciągu Linia aglomeracyjna nr 227 zostaje skierowana na trasę zastępczą.

Przepraszamy za utrudnienia.

Trasa objazdu

 

Data publikacji:
Kategoria: Aktualności