`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap Projekty PL Facebook Twitter

BRD 2021

W roku 2021 nabór wniosków do programu BRD odbywał się będzie wyłącznie poprzez radnych powiatowych. Każdy z radnych powiatowych do dnia 8 marca 2021 r. będzie mógł zgłosić do 3. zadań z terenu powiatu krakowskiego. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego sprawdzi wnioski i oceni ich zasadność, a następnie przedłoży je do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu w Krakowie.

Zarówno wzór wniosku jak i sposób składania wniosków będzie przekazany radnym powiatowym. Natomiast na posiedzeniu Komisji Infrastruktury przedstawione zostaną zasady realizacji programu BRD na rok 2021.

Wnioski złożone przez poszczególne gminy, radnych gmin oraz sołtysów zostaną umieszczone w bazie danych zadań BRD do ewentualnego wykorzystania w latach następnych (baza pomysłów BRD).

Przeprowadzanie wizji w terenie będzie w tym roku ze względów epidemicznych ograniczone do najbardziej pilnych. Decyzję w tym zakresie podejmował będzie Dyrektor ZDPK.

Zarząd Powiatu w Krakowie akceptuje do realizacji montaż radarowych wyświetlaczy prędkości rzeczywistej (RWP) w partycypacji z gminami (dotacja z gminy w wysokości 10.000,00 zł, realizacja zadania do końca października, wszelkie formalności, w tym przygotowanie projektów SOR – stałej organizacji ruchu, po stronie ZDPK).

Program BRD w roku 2021 składa się z trzech elementów:

  1. Odnowienie istniejącego oznakowania poziomego.
  2. Wykaz 26 zadań z lat poprzednich na które są przygotowane proj. org. ruchu
  3. Zadania zatwierdzone przez Zarząd Powiatu BRD’2021
Data publikacji:
Kategoria: BRD