`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap Projekty PL Facebook Twitter

Umowa na przebudowę dróg powiatowych relacji Węgrzce – Batowice podpisana!

Zdjęcie z podpisania umowy

W poniedziałek, 16 listopada 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego w Batowicach reprezentowanym przez Dyrektora Łukasza Wróblewskiego, a firmą „STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.” z Wrocławia reprezentowanym przez Dyrektora Krystiana Połecia.  Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji dwóch zadań:

 • Zadanie nr 1 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2156K od km 0+000,00 do km 3+443,00 w miejscowości Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice, Batowice w Gminie Zielonki”.
 • Zadanie nr 2 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2293K od km 0+049,00 do 1+412,00 w miejscowości Batowice w Gminie Zielonki”.

Całkowita wartość tych dwóch zadań wynosi 11 062 349,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 8 420 319,89 zł (80 % na pierwsze zadane i 61% na drugie).

Długość pierwszego odcinka drogi to 3,44 km.
W ramach inwestycji przewiduje się:

 • Roboty przygotowawcze
 • Roboty rozbiórkowe
 • Roboty ziemne
 • Przebudowa ciągów pieszych i ciągów pieszo-rowerowych
 • Przebudowa istniejących zatok i peronów przystankowych
 • Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi/profilowanie skarp
 • Nawierzchnię
 • Kanalizacja deszczowa oraz dostosowanie innej infrastruktury
 • Remont przepustu ramowego oraz innych obiektów
 • Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 • Montaż wyświetlacza prędkości rzeczywistej

Długość drugiego odcinka drogi to 1,36 km.
W ramach inwestycji przewiduje się:

 • Roboty przygotowawcze
 • Roboty rozbiórkowe
 • Roboty ziemne
 • Przebudowa ciągów pieszych i ciągów pieszo-rowerowych
 • Przebudowa istniejących zatok i peronów przystankowych
 • Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi/profilowanie skarp
 • Nawierzchnię
 • Regulacja wpustów
 • Remont istniejących przepustów
 • Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Dokumentację techniczną na te zadania opracowała w 2017 roku Gmina Zielonki, ale musiała ona zostać dostosowana do warunków terenowych oraz zasad i wymogów naboru projektów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach którego, wniosek aplikacyjny przygotowany przez Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego otrzymał wysokie dofinansowanie.
Termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na połowę listopada 2021 roku.
Przedmiotowe drogi przecinają się w dwóch miejscach z trwająca budową Północnej Obwodnicy Krakowa.
Realizatorem i koordynatorem tych dwóch projektów jest Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego.

 

Zdjęcie z podpisania umowy
Data publikacji:
Kategoria: Aktualności, Inwestycje