`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap Projekty PL Facebook Twitter

Kryteria oceny wniosków BRD

 • Preferowane są zadania przy placówkach oświatowych i mają pierwszeństwo przed innymi zadaniami.
 • Do realizacji w ramach programu BRD przyjmuje się zadania których szacunkowe koszty realizacji nie przekraczają kwoty 20 000 zł. Zadania wycenione powyżej tej kwoty mogą być przygotowanie i realizowane w ramach procedury IS-ów.
 • Progi zwalniające nie są preferowaną formą uspokojenia ruchu, ich stosowanie musi być uzasadnione w sposób szczególny. W miejscach niebezpiecznych należy stosować inne elementy uspokajania ruchu (inne szykany).
 • Przejścia dla pieszych wyniesione mogą być stosowane tylko w ścisłej zabudowie w oznakowanych obszarach zabudowanych.
 • Przejścia dla pieszych wyznacza się – co do zasady – na drogach o dużym natężeniu ruchu, gdzie SDR (Średni Dobowy Ruch) przekracza 6 000 pojazdów na dobę oraz przy wyraźnie ukształtowanym ciągu pieszym.
 • Budowę peronów przystankowych (zatok autobusowych) realizują wyłącznie gminy, natomiast ZDPK wykonuje przejścia dla pieszych do tych peronów (parametry peronów przy autobusach to 20 metrów, a przy komunikacji busowej to 12 metrów + 4 m dla przejścia dla pieszych).
 • Lustra drogowe mogą być lokalizowane na skrzyżowaniach dróg powiatowych i gminnych (publicznych). Ustawianie luster przy zjazdach indywidualnych i publicznych realizują właściciele lub użytkownicy tych zjazdów za zgodą ZDPK.
 • Nie jest preferowane rozszerzanie istniejących obszarów zabudowanych, a wprowadzenie wnioskowanych ograniczeń prędkości (na obszarach niezabudowanych) realizować za pomocą znaków B-33.
 • Oznakowanie poziome stosujemy przy występowaniu średniego natężenia ruchu, co najmniej 2 000 pojazdów na dobę oraz na odcinkach dróg najbardziej uczęszczanych. Oznakowanie P-17 „linia przystankowa” malujemy wyłącznie przy urządzonych peronach.
 • Przygotowanie dokumentacji i budowa sygnalizacji świetlnej mogą być realizowane ramach IS-ów.
 • Słupki blokujące można ustawiać na chodnikach przy ich szerokości minimum 2 metry.
Data publikacji:
Kategoria: BRD