`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Regulamin organizacyjny

Uchwała Nr 31/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego


Załącznik do Uchwały Nr 31/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 27.012021 r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATU KRAKOWSKIEGO


Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego
zatwierdzonego Uchwałą Nr 31/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 27.01.2021 r.