`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Zakończono przebudowę drogi nr 2128K w Więckowicach i Kobylanach

W dniu 8 listopada 2019 roku, zakończono prace i podpisano protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2128K ul. Akacjowa w miejscowości Więckowice i Kobylany polegająca na budowie chodnika w km 5+253 – 5+808 – odcinek 555 mb”. Wykonawcą zadania był Pan Wiesław Figa prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo Transportowa TRANSFIG Wiesław Figa, Przeginia Duchowna 300; 32-061 Rybna.
Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 2128K w miejscowości Więckowice, na odcinku około 555,0 m. W ramach prac wykonano m. in.:

  • chodnik jednostronny oraz ściek przykrawężnikowy wzdłuż drogi powiatowej;
  • uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego;
  • kanalizację deszczową;
  • umocnienie skarp geokratami oraz płytami ażurowymi;
  • wykonanie korytek ściekowych;
  • wymianę istniejącej nawierzchni ścieralnej w rejonie skrzyżowania oraz poszerzenie jezdni na łuku;
  • wycinkę drzew kolidujących z budową chodnika.

Całkowity koszty wykonania zadania wynosi 1 018 220,86 zł brutto.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Inicjatyw Samorządowych, przy współfinansowaniu ze środków Gminy Zabierzów.

 

Droga powiatowa nr 2128K w Więckowicach przed przebudową.

Droga powiatowa nr 2128K w Więckowicach po przebudowie.


Droga powiatowa nr 2128K w Więckowicach przed przebudową.

Droga powiatowa nr 2128K w Więckowicach po przebudowie.


Droga powiatowa nr 2128K w Więckowicach przed przebudową.

Droga powiatowa nr 2128K w Więckowicach po przebudowie.

 

Data publikacji:
Kategoria: Aktualności, Inwestycje