`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Zakończono modernizację drogi nr 1034K w miejscowości Zalas

W dniu 28 października 2019 roku przeprowadzono odbiór końcowy zadania związanego
z modernizacją drogi powiatowej nr 1034K w miejscowości Zalas (na odcinku od skrzyżowania ulic Windaka i Gawlikowskiego do ul.Porfirowej) Inwestycja realizowana w ramach inicjatyw Samorządowych, współfinansowana z Gminą Krzeszowice,

Zakres zadania obejmował remont nawierzchni jezdni oraz pobocza na odcinku ok 760 m.
Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Berger Bau Polska Sp. Z o.o. ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław.

Droga powiatowa nr 1034K w miejscowości Zalas, przed modernizacją.

Droga powiatowa nr 1034K w miejscowości Zalas, po modernizacji.

 

Data publikacji:
Kategoria: Aktualności, Inwestycje