`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Podpisano umowę na modernizację drogi 2132K w Modlnicy

W dniu 18 czerwca 2019 roku podpisano umowę z Panem Przemysławem Walczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: PERFEKT, Przemysław Walczyk, Kryspinów 223, 32-060 Liszki, na wykonie robót związanych z „Modernizacją DP 2132K w m. Modlnica – ul. Szydło, polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza na odcinku, od istniejącego chodnika do granicy Gminy Wielka Wieś”.

Zakres robót obejmuje modernizację drogi powiatowej nr 2132K ul. Szydło w miejscowości Modlnica w zakresie wykonania utwardzonego pobocza, z kostki brukowej betonowej.

Czas realizacji umowy do 26.07.2019r.

 

 

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Aktualności, Inwestycje