`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Przebudowa drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Czubrowice

Dnia 26.06.2018 roku przeprowadzono odbiór zadania realizowanego jako Wydatek Niewygasający przez Powiat Krakowski we współpracy z Gmina Jerzmanowice-Przeginia, zakres robót obejmował: Przebudowę drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Czubrowice, polegającą na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym. – Kwota inwestycji : 114 831,02 zł brutto

 


Czubrowice – droga powiatowa nr 2126K przed przebudową.


Czubrowice – droga powiatowa nr 2126K po przebudowie.

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Aktualności, Inwestycje