`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Przebudowa drogi powiatowej nr 2159K w miejscowości Baranówka

Dnia 14.06.2018 roku przeprowadzono odbiór zadania realizowanego przez Gminę Kocmyrzów – Luborzyca we współpracy z Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego, zakres robót obejmował: Przebudowę drogi powiatowej 2159K w miejscowości Baranówka polegającą na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej w istniejącym pasie drogowym. – Kwota inwestycji 330 769,60 zł.

 


Baranówka –  droga powiatowa 2159K przed przebudową.

 


Baranówka –  droga powiatowa 2159K po przebudowie.

 Baranówka –  droga powiatowa 2159K przed przebudową.

 


Baranówka –  droga powiatowa 2159K po przebudowie.

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Aktualności, Inwestycje