`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Modernizacja drogi powiatowej nr 2143K, w miejscowości Rzepin, polegającą na wykonaniu nakładek.

Dnia 13.06.2018 roku przeprowadzono odbiór zadania współfinansowanego z Gminą Skała zakres robót obejmował: Modernizację dróg powiatowych polegającą na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego wg Zadania nr 2, obejmującego drogę powiatową nr 2143K w miejscowości Rzepin – odcinek km 2+340 do 2+990.
– Kwota inwestycji 192 780,27 zł.

 


Rzeplin – droga powiatowa nr 2143K przed modernizacją.


Rzeplin – droga powiatowa nr 2143K po modernizacji.


 


Rzeplin – droga powiatowa nr 2143K przed modernizacją.


Rzeplin – droga powiatowa nr 2143K po modernizacji.

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Aktualności, Inwestycje