`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap Projekty PL Facebook Twitter

KONTAKT

 

Punkt Obsługi Klienta

 

e-mail: pokzdpk.net
telefon:
12-622-10-13,
12-622-10-10,
12-637-18-11

Sekretariat

 

e-mail: sekretariatzdpk.krakow.pl
telefon:
12-622-10-23
12-622-10-17

Fax: 12-622-10-12

Jednostka urzęduje w dni powszednie:
poniedziałek:  7:00 – 17:00
wtorek – piątek: 7:00 – 15:00


Skrytka e-Puap: /ZDPK/SkrytkaESP
Jak wysłać pismo na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP)


Dane adresowe

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
ul. Karola Wojtyły 106
32-086 Batowice


 Jak dojechać – Google Maps

 

Formularz kontaktowy

   

Adresy e-mail jednostek organizacyjnych ZDPK

administracjazdpk.krakow.pl Wydział Organizacyjno – Gospodarczy – OG
inwestycjezdpk.krakow.pl Wydział Rozwoju i Współpracy – RW
drogizdpk.krakow.pl Wydział Utrzymania Dróg i Mostów – DM
pas.drogowyzdpk.krakow.pl Wydział Administracyjnej Ochrony Pasa Drogowego – PD
zamowieniazdpk.krakow.pl Zespół d/s Zamówień Publicznych – ZP
brdzdpk.krakow.pl Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu – BRD
kadryzdpk.krakow.pl Stanowisko d/s Osobowych – SO
ksiegowosczdpk.krakow.pl Wydział Finansów – FK

 

Dane kontaktowe pracowników ZDPK

Wybrać nr centrali 12-622-10-10,  lub 12-637-18-11
następnie wybrać wewnętrzny nr telefonu z poniższej tabeli.

Dane kontaktowe pracowników ZDPK

Imię i nazwisko Nr pokoju Wew. nr telefonu E-mail
Dyrektor
Jacek Gryga 102 123 j.grygazdpk.net
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Projektów Kluczowych
Grażyna Czopek 104 123 g.czopekzdpk.net
Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania
Krzysztof Juszczak 107 123 k.juszczakzdpk.net
Główny Inżynier Koordynator Rozwoju Sieci Dróg
Władysław Sitko   urlop w.sitkozdpk.krakow.pl
Sekretariat
Julia Cichoń 103 123 j.cichonzdpk.net
Katarzyna Prokopowicz 103 123 k.prokopowiczzdpk.net
FK – Wydział Finansów 
Dorota Kęsek  (Główny księgowy) 106 135 d.kesekzdpk.net
Anna Jędrychowska (p. o. Kierownika) 115 144 a.jedrychowskazdpk.net
Małgorzata Chwastek 115 144 m.chwastekzdpk.krakow.pl
Liliana Nowak-Stokłosa 115 144 l.nowak-stoklosazdpk.krakow.pl
 RW – Wydział Rozwoju i Współpracy
Zdzisława Rutkowska-Pałasińska (Kierownik) 114 143 z.rutkowskazdpk.net
Marek Chowaniec 108 122 m.chowanieczdpk.net
Krzysztof Skwarek 114 143 k.skwarekzdpk.net
Adam Kosek 111 131 a.kosekzdpk.net
Justyna Wojciechowska 111 131 j.wojciechowskazdpk.net
Jadwiga Hołuj 114 143 j.holujzdpk.net
Dorota Bieniasz 14 129 d.bieniaszzdpk.net
Jacek Rakoczy 14 129 j.rakoczyzdpk.net
Małgorzata Mazurek 15 137 m.mazurekzdpk.net
Zbigniew Lis 15 137 z.liszdpk.krakow.pl
DM – Wydział Utrzymania Dróg i Mostów
Konrad Stach (Kierownik) 10 126 k.stachzdpk.net
Małgorzata Włodarczyk 10 126 m.wlodarczykzdpk.net
Agata Klimek 9 130 a.klimekzdpk.net
Anna Cieślik 9 124 a.cieslikzdpk.net
Jan Czyżewski 9 130 j.czyzewskizdpk.net
Szymon Drzewicki 8 124 s.drzewickizdpk.net
Jakub Bożek 8 124 j.bozekzdpk.net
Mariusz Misterek 8 120 m.misterekzdpk.net
Kamil Spałek 8 124 k.spałekzdpk.net
PD – Wydział Administracyjnej Ochrony Pasa Drogowego
Izabela Mierzwa (Kierownik) 6 111 i.mierzwazdpk.net
Barbara Kamińska 6 111 b.kaminskazdpk.net
Magdalena Gil 7 116 m.gilzdpk.net
Joanna Kośnik 7 116 j.kosnikzdpk.net
Krzysztof Panuś 5 119 k.panuszdpk.net
Agnieszka Jaskiernia 5 119 a.jaskierniazdpk.net
OG – Wydział Organizacyjno-Gospodarczy
Paulina Grabowska (p.o. Kierownika) G 07 108 p.grabowskazdpk.net
Justyna Opalska G 07 108 j.opalskazdpk.krakow.pl
Dagmara Motylewska G 07 108 d.motylewskazdpk.net
Katarzyna Piekaj 20 113 k.piekajzdpk.krakow.pl
Joanna Duda 20 113 j.dudazdpk.net
Marta Boczkowska 19 110 m.boczkowskazdpk.krakow.pl
Iwona Mikrut 103 123 i.mikrutzdpk.net
ZP – Zespół ds. Zamówień Publicznych
Marcin Hasior 17 114 m.hasiorzdpk.net
Michał Kudła 17 114 m.kudlazdpk.net
BRD – Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu
Roman Brągiel G 02 208 r.bragielzdpk.net
Marcin Wija G 02 208 m.wijazdpk.net
Paweł Cichy G 02 208 p.cichyzdpk.net
Witold Midro G 02 208 w.midrozdpk.krakow.pl
PK – Zespół Projektów Kluczowych
Jerzy Derela (Kierujący Zespołem) 105 133 j.derelazdpk.net
Mateusz Zaręba 105 133 m.zarebazdpk.net
Katarzyna Sajdak 105 133 k.sajdakzdpk.net
Justyna Gruszka 108 122 j.gruszkazdpk.net
Natalia Spisak 108 122 n.spisakzdpk.net
Iwona Gryglak 110 134 i.gryglakzdpk.net
Anna Bernaś 110 134 a.bernaszdpk.net
SP – Stanowisko ds. Planowania
Tomasz Bubrowski G 08 109 t.bubrowskizdpk.net
Ilona Krawczyk G 08 109 i.krawczykzdpk.net
RP – Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Małgorzata Mastalerz 16 136 m.mastalerzzdpk.net
Anna Pabis 16 136 a.pabiszdpk.net
SO – Stanowisko ds. Osobowych
Ewa Glanowska 16 138 e.glanowskazdpk.net
Data publikacji:
Kategoria: Kontakt