`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

KONTAKT

Dane kontaktowe

e-mail: sekretariatzdpk.krakow.pl
fax: 12 622-10-12

Punkt Obsługi Klienta
tel. 12 622-10-13
e-mail: pokzdpk.krakow.pl

Jednostka urzęduje w dni powszednie:
poniedziałek:  7:00 – 17:00
wtorek – piątek: 7:00 – 15:00


Dane adresowe

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
ul. Karola Wojtyły 106
32-086 BatowiceJak dojechać – Google Maps


Formularz kontaktowy


Adresy e-mail jednostek organizacyjnych ZDPK

administracjamalpazdpk.krakow.pl Wydział Organizacyjno – Gospodarczy – OG
inwestycjemalpazdpk.krakow.pl Wydział Rozwoju i Współpracy – RW
drogimalpazdpk.krakow.pl Wydział Utrzymania Dróg i Mostów – DM
pas.drogowymalpazdpk.krakow.pl Wydział Administracyjnej Ochrony Pasa Drogowego – PD
zamowieniamalpazdpk.krakow.pl Zespół d/s Zamówień Publicznych – ZP
brdmalpazdpk.krakow.pl Zespół d/s Inżynierii Ruchu – IR
kadrymalpazdpk.krakow.pl Stanowisko d/s Osobowych – SO
ksiegowoscmalpazdpk.krakow.pl Wydział Finansów – FK

 

Dane kontaktowe pracowników ZDPK

 

ZARZĄD  DRÓG  POWIATU  KRAKOWSKIEGO
ul.Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice
Imię i nazwisko nr pokoju centrala nr tel.
12 622-10 + nr wewn.
e-mail
Dyrektor
Łukasz Wróblewski 102 23 l.wroblewskizdpk.krakow.pl
Z-ca Dyrektora
Władysław Sitko 104 23 w.sitkozdpk.krakow.pl
Jacek Gryga   –  urlop j.grygazdpk.krakow.pl
Sekretariat
Paulina Grabowska 103 23 p.grabowskazdpk.krakow.pl
GK  –  Wydział Finansów 
Dorota Kęsek  (Główny księgowy) 106 35 d.kesekzdpk.krakow.pl
Małgorzata Chwastek 110 34 m.chwastekzdpk.krakow.pl
Katarzyna Stach 110 34 kat.stachzdpk.krakow.pl
Anna Jędrychowska 110 34 a.jedrychowskazdpk.krakow.pl
 RW  –  Wydział Rozwoju i Współpracy
Joanna Czerpak (Kierownik)   105  33 j.czerpakzdpk.krakow.pl
Natalia Kot 105 33 n.kotzdpk.krakow.pl
Dagmara Śladowska 105 33 d.sladowskazdpk.krakow.pl
Justyna Kwiatkowska 107 28 j.kwiatkowskazdpk.krakow.pl
Marek Chowaniec 107 28 m.chowanieczdpk.krakow.pl
Anna Szczybura 107 28 a.szczyburazdpk.krakow.pl
Jan Czyżewski 107 28 j.czyzewski@zdpk.krakow.pl
Grzegorz Kumala 108 22 g.kumalazdpk.krakow.pl
Marcin Podraza 111 31 m.podrazazdpk.krakow.pl
Jerzy Derela 111 31 j.derelazdpk.krakow.pl
Zbigniew Lis 14 29 geodezjazdpk.krakow.pl
Dorota Bieniasz 14 29 d.bieniaszzdpk.krakow.pl
Klaudia Żurek   –  urlop k.zurekzdpk.kakow.pl
DM  –  Wydział Dróg i Mostów
Konrad Stach (p.o. Kierownika) 10 26 k.stachzdpk.krakow.pl
Małgorzata Włodarczyk 10 26 m.wlodarczykzdpk.krakow.pl
Robert Kroczek 9 30 r.kroczekzdpk.krakow.pl
Albert Szerszeń 9 30 a.szerszenzdpk.krakow.pl
Szymon Drzewicki  9 30 s.drzewickizdpk.krakow.pl
Agata Klimek 9 30 a.klimekzdpk.krakow.pl
Wojciech Filip 8 24 w.filipzdpk.krakow.pl
PD  –  Wydział Administracyjnej Ochrony Pasa Drogowego
Izabela Mierzwa (Kierownik) 6 11 i.mierzwazdpk.krakow.pl
Maria Podolecka 6 11 m.podoleckazdpk.krakow.pl
Magdalena Gil 7 16 m.gilzdpk.krakow.pl
Ewelina Górnikowska 7 16 e.gornikowskazdpk.krakow.pl
Krzysztof Panuś 5 19 k.panuszdpk.krakow.pl
Sylwia Szczałba 5 19 s.szczalbazdpk.krakow.pl
Agnieszka Jaskiernia 5 19 a.jaskierniazdpk.krakow.pl
OG  –  Wydział Organizacyjno-Gospodarczy
Małgorzata Mazurek (Kierownik) 15 37 m.mazurekzdpk.krakow.pl
Justyna Opalska 15 37 j.opalskazdpk.krakow.pl
Katarzyna Piekaj 20 13 k.piekajzdpk.krakow.pl
Ilona Krawczyk 19 10 i.krawczykzdpk.krakow.pl
Joanna Kisiel 19 10 j.kisielzdpk.krakow.pl
ZP  –  Zespół ds. Zamówień Publicznych
Marcin Hasior 17 14 m.hasiorzdpk.krakow.pl
Michał Kudła 17 14 m.kudlazdpk.krakow.pl
IR  –  Zespół ds. Inżynierii Ruchu
Marcin Karcz (Kierujący zespołem) 8 24 m.karczzdpk.krakow.pl
Tomasz Sypniewski 8 24 t.sypniewskizdpk.krakow.pl
Łukasz Czech 8 24 l.czechzdpk.krakow.pl
SO  –  Stanowisko ds. Osobowych
Danuta Szymula 16 38 d.szymulazdpk.krakow.pl
Ewa Glanowska 16 38 e.glanowskazdpk.krakow.pl
image_pdfimage_print
Data publikacji:
Kategoria: Kontakt