`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

KONTAKT

 

Uwaga!
Bezpośrednia obsługa klientów w siedzibie ZDPK jest zawieszona do odwołania. Komunikat

 

 

Dane kontaktowe

e-mail: sekretariatzdpk.krakow.pl
fax: 12 622-10-12

Punkt Obsługi Klienta
tel. 12 622-10-13
e-mail: pokzdpk.krakow.pl

Jednostka urzęduje w dni powszednie:
poniedziałek:  7:00 – 17:00
wtorek – piątek: 7:00 – 15:00


Skrytka e-Puap: /ZDPK/SkrytkaESP
Jak wysłać pismo na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP)


Dane adresowe

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
ul. Karola Wojtyły 106
32-086 Batowice


 Jak dojechać – Google Maps

Formularz kontaktowy

   

Adresy e-mail jednostek organizacyjnych ZDPK

administracjazdpk.krakow.pl Wydział Organizacyjno – Gospodarczy – OG
inwestycjezdpk.krakow.pl Wydział Rozwoju i Współpracy – RW
drogizdpk.krakow.pl Wydział Utrzymania Dróg i Mostów – DM
pas.drogowyzdpk.krakow.pl Wydział Administracyjnej Ochrony Pasa Drogowego – PD
zamowieniazdpk.krakow.pl Zespół d/s Zamówień Publicznych – ZP
brdzdpk.krakow.pl Zespół d/s Inżynierii Ruchu – IR
kadryzdpk.krakow.pl Stanowisko d/s Osobowych – SO
ksiegowosczdpk.krakow.pl Wydział Finansów – FK

 

Dane kontaktowe pracowników ZDPK

Wybrać nr centrali 12-622-10-10,  lub 12-637-18-11
następnie wybrać wewnętrzny nr telefonu z poniższej tabeli.

Dane kontaktowe pracowników ZDPK

Imię i nazwisko Nr pokoju Wewnętrzny nr  telefonu E-mail
Dyrektor
Łukasz Wróblewski 102 123 l.wroblewskizdpk.krakow.pl
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji
Jacek Gryga 114 123 j.grygazdpk.krakow.pl
Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania
Władysław Sitko 104 123 w.sitkozdpk.krakow.pl
Sekretariat
Paulina Grabowska 103 123 p.grabowskazdpk.krakow.pl
FK  –  Wydział Finansów 
Dorota Kęsek  (Główny księgowy) 106 135 d.kesekzdpk.krakow.pl
Małgorzata Chwastek 115 144 m.chwastekzdpk.krakow.pl
Katarzyna Stach 115 144 kat.stachzdpk.krakow.pl
Anna Jędrychowska 115 144 a.jedrychowskazdpk.krakow.pl
 RW  –  Wydział Rozwoju i Współpracy
Adam Kosek (Kierownik) 105 133 a.kosekzdpk.krakow.pl
Ilona Krawczyk 105 133 i.krawczykzdpk.krakow.pl
Marek Chowaniec 107 128 m.chowanieczdpk.krakow.pl
Wiktoria Gajoch 107 128 w.gajochzdpk.krakow.pl
Mateusz Zaręba 107 128 m.zarebazdpk.krakow.pl
Kamila Dąbek 111 131 k.dabekzdpk.krakow.pl
Justyna Gruszka 111 131 j.gruszkazdpk.krakow.pl
Zbigniew Lis 14 129 geodezjazdpk.krakow.pl
Dorota Bieniasz 14 129 d.bieniaszzdpk.krakow.pl
Małgorzata Mazurek 14 129 m.mazurekzdpk.krakow.pl
Jacek Rakoczy 14 129 j.rakoczyzdpk.krakow.pl
Natalia Spisak G 08 109 n.spisakzdpk.krakow.pl
Mateusz Zaręba G 08 109 m.zarebazdpk.krakow.pl
DM  –  Wydział Utrzymania Dróg i Mostów
Konrad Stach (p.o. Kierownika) 10 126 k.stachzdpk.krakow.pl
Małgorzata Włodarczyk 10 126 m.wlodarczykzdpk.krakow.pl
Anna Cieślik 9 130 a.cieslikzdpk.krakow.pl
Jan Czyżewski 9 130 j.czyzewskizdpk.krakow.pl
Dagmara Motylewska 9 130 d.motylewskazdpk.krakow.pl
Marta Boczkowska 9 130 m.boczkowskazdpk.krakow.pl
Kamil Stefańczyk 9 130 k.stefanczykzdpk.krakow.pl
Wojciech Filip 8 120 w.filipzdpk.krakow.pl
PD  –  Wydział Administracyjnej Ochrony Pasa Drogowego
Izabela Mierzwa (Kierownik) 6 111 i.mierzwazdpk.krakow.pl
Marta Przybyło 6 111 m.przybylozdpk.krakow.pl
Magdalena Gil 7 116 m.gilzdpk.krakow.pl
Joanna Kośnik 7 116 j.kosnikzdpk.krakow.pl
Krzysztof Panuś 5 119 k.panuszdpk.krakow.pl
Agnieszka Jaskiernia 5 119 a.jaskierniazdpk.krakow.pl
Aneta Ryszka 5 119 a.ryszkazdpk.krakow.pl
OG  –  Wydział Organizacyjno-Gospodarczy
Joanna Kisiel (p.o. Kierownika) G 07 108 j.kisielzdpk.krakow.pl
Justyna Opalska G 07 108 j.opalskazdpk.krakow.pl
Katarzyna Piekaj 20 113 k.piekajzdpk.krakow.pl
Joanna Duda 20 110 j.dudazdpk.krakow.pl
Julia Cichoń 20 110 j.cichonzdpk.krakow.pl
ZP  –  Zespół ds. Zamówień Publicznych
Marcin Hasior 17 114 m.hasiorzdpk.krakow.pl
Michał Kudła 17 114 m.kudlazdpk.krakow.pl
IR  –  Zespół ds. Inżynierii Ruchu
Marcin Karcz (Kierujący zespołem) 8 124 m.karczzdpk.krakow.pl
Łukasz Czech 8 124 l.czechzdpk.krakow.pl
Mateusz Gołda 8 124 m.goldazdpk.krakow.pl
SO  –  Stanowisko ds. Osobowych
Ewa Glanowska 16 138 e.glanowskazdpk.krakow.pl
Data publikacji:
Kategoria: Kontakt