`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

KONTAKT

 

Uwaga!
Bezpośrednia obsługa klientów w siedzibie ZDPK jest zawieszona do odwołania. Komunikat

 

Dane kontaktowe

e-mail: sekretariatzdpk.krakow.pl
fax: 12 622-10-12

Punkt Obsługi Klienta
tel. 12 622-10-13
e-mail: pokzdpk.krakow.pl

Jednostka urzęduje w dni powszednie:
poniedziałek:  7:00 – 17:00
wtorek – piątek: 7:00 – 15:00


Dane adresowe

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
ul. Karola Wojtyły 106
32-086 Batowice


 Jak dojechać – Google Maps

Formularz kontaktowy

   

Adresy e-mail jednostek organizacyjnych ZDPK

administracjazdpk.krakow.pl Wydział Organizacyjno – Gospodarczy – OG
inwestycjezdpk.krakow.pl Wydział Rozwoju i Współpracy – RW
drogizdpk.krakow.pl Wydział Utrzymania Dróg i Mostów – DM
pas.drogowyzdpk.krakow.pl Wydział Administracyjnej Ochrony Pasa Drogowego – PD
zamowieniazdpk.krakow.pl Zespół d/s Zamówień Publicznych – ZP
brdzdpk.krakow.pl Zespół d/s Inżynierii Ruchu – IR
kadryzdpk.krakow.pl Stanowisko d/s Osobowych – SO
ksiegowosczdpk.krakow.pl Wydział Finansów – FK

 

Dane kontaktowe pracowników ZDPK

Wybrać nr centrali 12-622-10-10,  lub 12-637-18-11
następnie wybrać wewnętrzny nr telefonu z poniższej tabeli.

Dane kontaktowe pracowników ZDPK

Imię i nazwisko Nr pokoju Wewnętrzny nr  telefonu E-mail
Dyrektor
Łukasz Wróblewski 102 123 l.wroblewskizdpk.krakow.pl
Z-ca Dyrektora
Władysław Sitko 104 123 w.sitkozdpk.krakow.pl
Jacek Gryga   – urlop j.grygazdpk.krakow.pl
Sekretariat
Joanna Kośnik 103 123 j.kosnikzdpk.krakow.pl
FK  –  Wydział Finansów 
Dorota Kęsek  (Główny księgowy) 106 135 d.kesekzdpk.krakow.pl
Małgorzata Chwastek 110 134 m.chwastekzdpk.krakow.pl
Katarzyna Stach 110 134 kat.stachzdpk.krakow.pl
Anna Jędrychowska 110 134 a.jedrychowskazdpk.krakow.pl
 RW  –  Wydział Rozwoju i Współpracy
Jerzy Derela (p.o. Kierownika) 105 133 j.derelazdpk.krakow.pl
Ilona Krawczyk 105 133 i.krawczykzdpk.krakow.pl
Marek Chowaniec 107 128 m.chowanieczdpk.krakow.pl
Klaudia Żurek 107 128 k.zurekzdpk.kakow.pl
Justyna Kwiatkowska 107 128 j.kwiatkowskazdpk.krakow.pl
Marcin Podraza 111 131 m.podrazazdpk.krakow.pl
Kamila Dąbek 111 131 k.dabekzdpk.krakow.pl
Justyna Gruszka 111 131 j.gruszkazdpk.krakow.pl
Zbigniew Lis 14 129 geodezjazdpk.krakow.pl
Dorota Bieniasz 14 129 d.bieniaszzdpk.krakow.pl
Janusz Kukuła 108 122 j.kukulazdpk.krakow.pl
Dagmara Śladowska 108 122 d.sladowskazdpk.krakow.pl
Maja Obrzud 108 122 m.obrzudzdpk.krakow.pl
DM  –  Wydział Utrzymania Dróg i Mostów
Konrad Stach (p.o. Kierownika) 10 126 k.stachzdpk.krakow.pl
Małgorzata Włodarczyk 10 126 m.wlodarczykzdpk.krakow.pl
Agata Klimek 9 130 a.klimekzdpk.krakow.pl
Jan Czyżewski 9 130 j.czyzewskizdpk.krakow.pl
Wiesław Soczewica 9 130 w.soczewicazdpk.krakow.pl
Radosław Maciusik 9 130 r.maciusikzdpk.krakow.pl
Marta Boczkowska 9 130 m.boczkowskazdpk.krakow.pl
Wojciech Filip 8 124 w.filipzdpk.krakow.pl
PD  –  Wydział Administracyjnej Ochrony Pasa Drogowego
Izabela Mierzwa (Kierownik) 6 111 i.mierzwazdpk.krakow.pl
Magdalena Gil 7 116 m.gilzdpk.krakow.pl
Ewelina Górnikowska 7 116 e.gornikowskazdpk.krakow.pl
Krzysztof Panuś 5 119 k.panuszdpk.krakow.pl
Sylwia Szczałba 5 119 s.szczalbazdpk.krakow.pl
Agnieszka Jaskiernia 5 119 a.jaskierniazdpk.krakow.pl
Aneta Ryszka 5 119 a.ryszkazdpk.krakow.pl
OG  –  Wydział Organizacyjno-Gospodarczy
Małgorzata Mazurek (Kierownik) 15 137 m.mazurekzdpk.krakow.pl
Joanna Kisiel 15 137 j.kisielzdpk.krakow.pl
Katarzyna Piekaj 20 113 k.piekajzdpk.krakow.pl
Aleksandra Pióro 19 110 a.piorozdpk.krakow.pl
Mariola Kadula 19 110 m.kadulazdpk.krakow.pl
Wiktoria Gajoch 19 110 w.gajochzdpk.krakow.pl
Justyna Opalska urlop j.opalskazdpk.krakow.pl
Paulina Grabowska urlop p.grabowskazdpk.krakow.pl
ZP  –  Zespół ds. Zamówień Publicznych
Marcin Hasior 17 114 m.hasiorzdpk.krakow.pl
Michał Kudła 17 114 m.kudlazdpk.krakow.pl
IR  –  Zespół ds. Inżynierii Ruchu
Marcin Karcz (Kierujący zespołem) 8 124 m.karczzdpk.krakow.pl
Łukasz Czech 8 124 l.czechzdpk.krakow.pl
Mateusz Gołda 8 124 m.goldazdpk.krakow.pl
SO  –  Stanowisko ds. Osobowych
Ewa Glanowska 16 138 e.glanowskazdpk.krakow.pl
Data publikacji:
Kategoria: Kontakt