`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

POWTÓRZONE POSTĘPOWANIE – Dostawa maszyny do zrąbkowania gałęzi z wycinki krzewów i odrostów drzew.

Zamówienie niepodlegające ustawie „Prawo zamówień publicznych”.

Dostawa maszyny do zrąbkowania gałęzi z wycinki krzewów i odrostów drzew.

Termin skladania ofert: 05-04-2018r. godzina 13:00.

Informacje

Zawiadomienie o wyniku

Data publikacji:
Kategoria: Niepodlegające ust. PZP