`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

ZP-271-71-17 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2183K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Zagacie – zaprojektuj i wybuduj.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2183K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Zagacie – zaprojektuj i wybuduj.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Informacje

Data publikacji:
Kategoria: Podlegające ustawie PZP