`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Duchowna.

Postępowanie niepodlegające ustawie „Prawo zamówień publicznych”
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego.

Termin składania ofert: 17-11-2017 r., godz. 12:00

Informacje

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Niepodlegające ust. PZP