`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Zmiana nr konta opłaty skarbowej (od dnia 4 września 2017r. )

W związku ze zmianą siedziby Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, od dnia 4 września 2017 r. wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, za wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu publicznego lub za wydanie identyfikatora należy wnosić na konto Urzędu Gminy Zielonki,

Deutsche Bank Polska S.A,
ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Nr konta: 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019

Data publikacji:
Kategoria: Ogłoszenia inne