`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

ZP-271-45-17 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2181K oraz nr 2182K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Czernichów, Wołowice oraz Dąbrowa Szlachecka.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2181K oraz nr 2182K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Czernichów, Wołowice oraz Dąbrowa Szlachecka.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Informacje

WYNIK

Data publikacji:
Kategoria: Podlegające ustawie PZP