`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka DP nr 1941K ul. Królowej Polski w m. Włosań wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego.

Zamówienie niepodlegające ustawie „Prawo zamówień publicznych”

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka DP nr 1941K ul. Królowej Polski w m. Włosań wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego.

Termin składania ofert: 10-07-2017r. godzina 15:00.

Informacje

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Niepodlegające ust. PZP