`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Oczyszczenie przepustu ramowego w Piekarach na cieku bez nazwy pod drogą powiatową nr 2177K Piekary-Liszki

Zamówienie niepodlegające ustawie „Prawo zamówień publicznych”.

Oczyszczenie przepustu ramowego w Piekarach na cieku bez nazwy
pod drogą powiatową nr 2177K Piekary-Liszki.

Termin skladania ofert: 12-06-2017r. godzina 12:00.

Informacje

Data publikacji:
Kategoria: Niepodlegające ust. PZP