`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

ZP-271-10-17 Modernizacja DP 2143K w m. Cianowice i Rzeplin

Kraków: Modernizacja drogi powiatowej nr 2143K w miejscowościach Cianowice i Rzeplin
polegająca na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych)
z betonu asfaltowego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

Data publikacji:
Kategoria: Podlegające ustawie PZP