`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Właściwe oświetlanie przejść dla pieszych

W przypadku dróg powiatowych mamy do czynienia z rozdzieleniem przez Ustawodawcę zadań dotyczących oświetlenia od zadań dotyczących utrzymania dróg. Zadania oświetleniowe realizują gminy. Dlatego dla przypomnienia przekazujemy niezbędne informacje dotyczące właściwego oświetlania przejść dla pieszych.

wlas oswie 1

Przy wykonywaniu przez gminy modernizacji lub rozbudowy oświetlenia ulicznego, w  miejscach wyznaczonych przejść dla pieszych prosimy o:

  • wytworzenie kontrastu dodatniego (światło poprowadzić poziomo tak, aby oświetlić płaszczyznę pionową sylwetki pieszego),
  • należy zwiększyć poziom natężenia oświetlenia na przejściu dla pieszych w stosunku do oświetlenia ulicznego,
  • zaleca się zmianę barwy światła na przejściu dla pieszych w stosunku do barwy światła oświetlenia ulicznego – odmienna barwa jest postrzegana przez kierowców jako odmienność,
  • należy unikać olśnienia kierowców np. widoczną powierzchnią świecącą oprawy,
  • oświetlenie przejścia dla pieszych powinno obejmować także strefę oczekiwania.

 

wlas oswie 2 550

Wszystkie powyższe zalecenia będą sprawdzane przez pracowników Zespołu ds. Inżynierii Ruchu przy objazdach dróg po zapadnięciu zmroku w ramach zadania dotyczącego wyeliminowania przejść dla pieszych z nieprawidłowym oświetleniem.

Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości