`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – edycja 2016

Biorąc pod uwagę statystyki pochodzące z systemu SEWIK (System Ewidencji Wypadków i Kolizji) oraz zgłoszone wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego przeprowadza ich szczegółową weryfikację.

W związku z ogromną liczbą wniosków proponowanych do realizacji w roku 2016, w celu dalszego zobiektywizowania ich oceny, Zarząd Dróg przyjmuje w roku 2016 następujące ogólne wytyczne.

Preferowane będą zadania przy placówkach oświatowych i będą mieć pierwszeństwo przed innymi zadaniami. Progi zwalniające nie są preferowaną formą uspokojenia ruchu, ich stosowanie musi być w sposób szczególny uzasadnione (zdarzeniami drogowymi). W miejscach niebezpiecznych należy stosować inne elementy uspokajania ruchu (szykany, wyniesione skrzyżowania itp.).

Do realizacji zadań w ramach programu BRD – edycja 2016 przyjmuje się wnioski których szacunkowe koszty realizacji nie przekraczają kwoty 20 000 zł. Zadania wycenione powyżej tej kwoty mogą być przygotowanie i realizowane wyłącznie w ramach procedury Inicjatyw Samorządowych (współfinansowanie zadnia przez powiat i gminę).

Szczegółowa ocena wniosków nastąpi podczas wizji w terenie z udziałem przedstawicieli wnioskodawców w miesiącu marcu. Następnie powstanie lista rankingowa zadań przeznaczonych do zrealizowania w roku bieżącym.

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości