`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Sesja drogowa Rady Powiatu w Krakowie

W dniu 25 listopada 2015 roku odbyła się tzw. sesja „drogowa” Rady Powiatu w Krakowie. Debata dotyczyła dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Specjalnie zaproszonymi gośćmi byli Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Pan Tomasz Pałasiński oraz Dyrektor ds. Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich Pan Robert Górecki.

W pierwszej części dyskusja skupiła się na omówieniu inwestycji na drogach krajowych i wojewódzkich oraz na zadawaniu pytań przez radnych dotyczących tej problematyki. Poruszane były m. in. tematy północnej obwodnicy Krakowa, drogi S7, obwodnicy Zabierzowa, obwodnicy Skały oraz dalszej budowy obwodnicy Skawiny. Na pytania odpowiadali wyczerpująco zaproszeni goście.

sesja drog rady DSC 0524 550

W drugiej części Dyrektor Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Pan Marian Paszcza przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2015 przez jednostkę organizacyjną powiatu. Informacje dotyczyły wykonywania zadań administracyjnych, inwestycyjnych oraz utrzymaniowych. Z całością sprawozdania można się zapoznać w poniższej prezentacji.

Prezentacja

Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości