`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Przebudowa mostu w Zelczynie

Powiat Krakowski otrzymał w 2015 r. dotację z budżetu państwa  w wysokości 1 012 298 zł na przebudowę mostu nad Kanałem Łączańskim w ciągu drogi powiatowej nr 2178K w miejscowości Zelczyna. W czwartek 20 sierpnia 2015 r. został przekazany plac budowy dla Wykonawcy. Planowany termin zakończenia przebudowy został wyznaczony na dzień 30 listopada 2015 roku.

Przebudowa dotyczy mostu ramownicowego, jednoprzęsłowego ze wspornikami o długości całkowitej 64 metry o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej z przęsłem płytowo – belkowym.
Prace budowlane będą polegały na rozbiórce całego wyposażenia mostu (nawierzchnia, balustrady, izolacja pozioma przęsła, elementy odwodnienia) i wykonaniu kompleksowego remontu konstrukcji nośnej przęsła i filarów, wykonaniu na istniejącym pomoście drugiej płyty żelbetowej zespolonej z nim, a następnie wbudowaniu nowoczesnego wyposażenia. Belki żelbetowe w sąsiedztwie podpór zostaną oklejone matami z włókna węglowego.
Przebudowa mostu ma na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego mostu i zwiększenie jego trwałości.
Utrudnienia w ruchu będą dwuetapowe. W pierwszym etapie będzie obowiązywał ruch wahadłowy kierowany sygnalizacją świetlną, w drugim nastąpi całkowite zamknięcie mostu i wyznaczenie objazdu przez miejscowość Skawina, Kopanka. Ruch pieszy będzie zapewniony po obiekcie mostowym przez cały czas budowy. Linia autobusowa nr 235 zostanie skrócona.

Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości