`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Nowe bilety na promach

W związku ze zmianą przepisów regulujących ustalanie opłat za przeprawy promowe oraz koniecznością wprowadzenia biletów w miejsce paragonów z kas fiskalnych, Rada Powiatu, uchwałą Nr XLVII/455/2014 z dnia 29.10.2014r., wprowadziła opłaty za korzystanie z promów na Wiśle w Jeziorzanach (droga powiatowa 2179k) i w Czernichowie (droga powiatowa 2183k) ustalając stawki za przewóz. Uchwała weszła w życie 1. stycznia 2015r.

Radni postanowili maksymalnie ograniczyć rodzaje biletów ustalając tylko dwie stawki opłat (3,50 zł za pojazdy samochodowe do 3,5 t oraz 8 zł za pojazdy powyżej 3,5 t). Zrezygnowano z opłat od osób, zwierząt, rowerów, motocykli i pojazdów samochodowych o masie własnej nieprzekraczającej 550kg. Całkowicie zwolnione z opłaty są także autobusy komunikacji miejskiej i pojazdy rolników (płatników podatku rolnego) na podstawie zaświadczenia wydanego przez wójta lub burmistrza). Dla wygody mieszkańców gmin Skawina, Liszki, Czernichów i Brzeźnica, wprowadzono opłatę abonamentową (w wysokości równej 10-krotności opłaty jednorazowej).

Data publikacji:
Kategoria: Warto wiedzieć