`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Będzie nowy wiadukt w Batowicach

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego zawarł umowę na opracowanie koncepcji budowy wiaduktu w Batowicach, w ciągu drogi powiatowej 2156k. Podstawę zawarcia umowy stanowi porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Krakowskim, a gminami: Michałowice, Zielonki i Kocmyrzów-Luborzyca. Prace nad koncepcją wiaduktu zakończone zostaną do końca roku. Kolejnym etapem, w który zaangażuje się już miasto Kraków, będzie powstanie projektu wykonawczego, co nastąpi w roku 2015. Budowa nowego wiaduktu ma zostać zrealizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości