`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Ruszyły remonty dróg powiatowych

W marcu został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych we wszystkich siedemnastu gminach Powiatu Krakowskiego. Całość prac, podzielonych na cztery zadania, dostosowane do czterech rejonów nadzoru dróg powiatowych, kosztować będzie blisko 1 mln 580 tys. złotych.

Korzystne warunki atmosferyczne umożliwiły na przystąpienie do remontów dróg powiatowych niemal natychmiast po rozstrzygnięciu przetargu, toteż prace drogowe na terenie wszystkich czterech rejonów rozpoczęły się już w ostatnim tygodniu marca.
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wykonywane są przy zastosowaniu emulsji szybkorozpadowej i grysów, wbudowywanych pod ciśnieniem przy użyciu zautomatyzowanego remontera drogowego (na zdjęciu), a także poprzez zastosowanie w miejscu ubytku nawierzchni bitumicznej betonu asfaltowego lub asfaltu lanego, po mechanicznym wyfrezowaniu.

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Wiadomości