`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Powiat czy gmina

Tegoroczna zima okazała się w naszym powiecie jedną z łagodniejszych i nie przysporzyła wiele pracy służbom drogowym. Być może ta nietypowa dla naszego klimatu sytuacja zachęciła władze kilku gmin do ponownego zasygnalizowania chęci przejęcia zarządzania drogami na swoich terenach. Temat ten pojawił się już w przeszłości, gdy w odczuciu lokalnych samorządów, sposób zarządzania drogami powiatowymi i efekty tego zarządzania, nie spełniały ich oczekiwań.

Warto zatem – w kontekście pojawiających się postulatów – przyjrzeć się, z wiosennej już perspektywy, utrzymaniu zimowemu dróg w ramach Akcji „Zima”, pod kątem efektów finansowych. W tym miejscu konieczne jest przypomnienie, że sześć gmin wzięło na siebie odpowiedzialność za zimowe utrzymanie dróg, podpisując z ZDPK stosowne umowy, a w pozostałych gminach zimowe utrzymanie dróg realizowały firmy zewnętrzne wyłonione przez ZDPK w postępowaniu przetargowym (zatem to ZDPK było za zimowe utrzymanie odpowiedzialne).

Zestawienie wyników finansowych Akcji „Zima” w poszczególnych gminach pokazuje, że w większości gmin samodzielnie realizujących to zadanie, mimo sprzyjających okoliczności, nie zaoszczędzono na zimowym utrzymaniu dróg ani jednej „powiatowej” złotówki . We wszystkich gminach, w których zimowe utrzymanie prowadził ZDPK, rzeczywiste koszty Akcji „Zima” były znacznie niższe, niż wartość umów zawartych z wykonawcami, co przyniosło znaczne oszczędności. Tak więc wniosek, kto powinien zarządzać drogami powiatowymi, z ekonomicznego punktu widzenia wydaje się oczywisty.

powiat czy gmina 1

 

powiat czy gmina 2

Wykresy zostały sporządzone przez A.O. na podstawie danych ZDPK.

Data publikacji:
Kategoria: Warto wiedzieć