`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Usuwanie skutków nawalnych opadów atmosferycznych w 2013r.

Fragment dokumentacji przedstawiającej prace naprawcze wykonywane na drogach powiatowych. Usuwanie skutków nawalnych opadów atmosferycznych w 2013r. Odmulanie uszkodzonych rowów  oraz uzupełnianie podmytych poboczy.

Rejon 2. Usuwanie skutków nawalnych opadów atmosferycznych – naprawa podmytego korpusu drogi powiatowej 2126K w Paczółtowicach – przywrócenie przejezdności.

przed naprawą

po naprawie

 


Rejon 2. Usuwanie skutków nawalnych opadów atmosferycznych – usuwanie namulisk, odmulanie uszkodzonych rowów oraz uzupełnianie podmytych poboczy w ciągu drogi powiatowej 2124K w Woli Filipowskiej i Filipowicach.

przed naprawą 11.06.2013

po naprawie 20.06.2013


 

przed naprawą – 11.06.2013

po naprawie 20.06.2013

 


Rejon 2. Awaryjna naprawa podmytego korpusu drogi powiatowej 2124K w Filipowicach. Usuwanie skutków nawalnych opadów atmosferycznych.

przed naprawą

po naprawie


Rejon 3. Awaryjne usunięcie namulisk oraz osuwisk na drodze powiatowej 2126K w Czubrowicach, Racławicach oraz 1082K w Racławicach.

przed naprawą

po naprawie


Rejon 3. Awaryjne usunięcie namulisk na drodze powiatowej 2155K na odcinku Kończyce-Książniczki wraz ze ścięciem poboczy, odtworzeniem rowu, udrożnieniem przepustów.

przed naprawą

po naprawie


Rejon 3. Droga 1082K – Racławice – naprawa pobocza.

przed naprawą

po naprawie

 


Rejon 4. Odtworzenie scianek czołowych przepustu – droga 2159K – Maciejowice.

przed naprawą

po naprawie

 


Rejon 4. Odtworzenie rowów, ścięcie poboczy drogi 1270K Rudno Górne -Wawrzeńczyce.

przed naprawą

po naprawie

 


Rejon 4. Uzupełnienie mieszanką kruszyw i gruntu wyrw oraz wyrównanie nawierzchni drogi gruntowej 2142K w Zagajach Smrokowskich.

przed naprawą

po naprawie

 


Rejon 4. Droga 1271K – Stręgoborzyce – umocnienie skarp, ułożenie elementów ściekowych, ustawienie barier.

przed naprawą

przed naprawą

po naprawie

image_pdfimage_print
Data publikacji:
Kategoria: Inwestycje