`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

IR-4 Tymczasowa organizacja ruchu (TOR) – na czas robót w pasie drogowym

PROCEDURA ZATWIERDZENIA TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU (TOR)

Projekt TOR służy zabezpieczeniu miejsca robót w pasie drogowym zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

W sprawach zatwierdzenia tymczasowej zmiany organizacji ruchu nie obowiązują przepisy KPA (kodeksu postępowania administracyjnego).

W sprawach zatwierdzania TOR mają zastosowanie postanowienia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.).

W wyniku procedury zatwierdzania projektu TOR przez organ zarządzający ruchem (organem jest STAROSTA – lub osoba działająca z jego upoważnienia – dyr. ZDPK) może nastąpić jedno z czterech rozstrzygnięć:

  1. Zatwierdzenie TOR (tymczasowej organizacji ruchu) bez uwag,
  2. Zatwierdzenie TOR z uwagami,
  3. Odesłanie TOR w celu naniesienia poprawek lub uzupełnienia niezbędnych opinii,
  4. Odrzucenie projektu TOR.

Organem sprawującym nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach jest Wojewoda Małopolski.

Wymagane dokumenty:

Na drogach: Niezbędne opinie: Uwagi
powiatowych Opinia Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie ul. Łokietka 205, Kraków Opinię należy dołączyć do składanego projektu TOR
powiatowych

Opinia zarządcy drogi – Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego (Wydział Administracyjnej Ochrony Pasa Drogowego):

dla lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym (sieci gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, sieci elektroenergetyczne, sieci teletechniczne i in.)

Zgoda wyrażana w formie decyzji administracyjnej.

W projekcie TOR należy się powołać na znak decyzji w sekcji Materiały Wyjściowe do projektowania

powiatowych Sprawy inwestycyjne – opinia wydziału RW Opinia wystawiana przez Wydział Rozwoju i Współpracy
powiatowych Sprawy utrzymaniowe – opinia wydziału DM Opinia wystawiana przez Wydział Utrzymania Dróg i Mostów
gminnych publicznych Opinia Wójta/Burmistrza jako zarządcy drogi gminnej  

Wniosek o zmianę czasowej lub stałej organizacji ruchu – IR-4-Wniosek-zatwierdzenie_projektu_organizacji_ruchu

Zawiadomienie o wprowadzeniu TOR na 7 dni przed terminem IR-4-Wniosek-zatwierdzenie_projektu_organizacji_ruchu

Pytania dotyczące możliwości odbioru zatwierdzonej organizacji ruchu proszę kierować na email:

m.karcz@zdpk.krakow.pl
l.czech@zdpk.krakow.pl

 

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Inżynieria Ruchu, Jak załatwić sprawy