Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Struktura organizacyjna

Struktura Organizacyjna ZDPK

W skład struktury Zarządu Dróg wchodzą następujące wydziały, zespoły i samodzielne stanowiska oznaczone odpowiednio symbolami:

 1. Dyrektor
 2. Zastępca Dyrektora
 3. Wydział Organizacyjno – Gospodarczy – OG;
 4. Wydział Rozwoju i Współpracy – RW;
 5. Wydział Utrzymania Dróg i Mostów – DM;
  1. Sekcja Techniczna – ST;
 6. Wydział Administracyjnej Ochrony Pasa Drogowego – PD;
 7. Zespół d/s Zamówień Publicznych – ZP;
 8. Zespół d/s Inżynierii Ruchu – IR;
 9. Stanowisko d/s Osobowych – SO;
 10. Główny Księgowy – GK;
  1. Wydział Finansów – FK.
2020-06-06 06:20:41, „Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego", „zdpk.krakow.pl”
http://zdpk.krakow.pl/zdpk2/struktura-organizacyjna/