Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

 

Projekt: 

 e-Administracja w Powiatach Małopolski

Projekt: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2141K  „Przestańsko – Kacice – Słomniki” w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiołek, Januszowice, Kacice

 

 

2020-07-14 01:43:01, „Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego", „zdpk.krakow.pl”
http://zdpk.krakow.pl/zdpk2/projekty-ue/