`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Adresy e-mail (wyłączone)

administracjamalpazdpk.krakow.pl Wydział Organizacyjno – Gospodarczy – OG
inwestycjemalpazdpk.krakow.pl Wydział Rozwoju i Współpracy – RW
drogimalpazdpk.krakow.pl Wydział Utrzymania Dróg i Mostów – DM
pas.drogowymalpazdpk.krakow.pl Wydział Administracyjnej Ochrony Pasa Drogowego – PD
zamowieniamalpazdpk.krakow.pl Zespół d/s Zamówień Publicznych – ZP
brdmalpazdpk.krakow.pl Zespół d/s Inżynierii Ruchu – IR
kadrymalpazdpk.krakow.pl Stanowisko d/s Osobowych – SO
ksiegowoscmalpazdpk.krakow.pl Wydział Finansów – FK

 


Dane kontaktowe pracowników ZDPK

ZARZĄD  DRÓG  POWIATU  KRAKOWSKIEGO
ul.Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice
Imię i nazwisko nr pokoju centrala nr tel.
12 622-10 + nr wewn.
e-mail
Dyrektor
Łukasz Wróblewski 102 23 l.wroblewskizdpk.krakow.pl
Z-ca Dyrektora
Władysław Sitko 104 23 w.sitkozdpk.krakow.pl
Jacek Gryga   –  urlop j.grygazdpk.krakow.pl
Sekretariat
Paulina Grabowska 103 23 p.grabowskazdpk.krakow.pl
GK  –  Wydział Finansów 
Dorota Kęsek  (Główny księgowy) 106 35 d.kesekzdpk.krakow.pl
Małgorzata Chwastek 110 34 m.chwastekzdpk.krakow.pl
Katarzyna Stach 110 34 kat.stachzdpk.krakow.pl
Anna Jędrychowska 110 34 a.jedrychowskazdpk.krakow.pl
 RW  –  Wydział Rozwoju i Współpracy
Jerzy Derela (p.o. Kierownika) 105 33 j.derelazdpk.krakow.pl
Dagmara Śladowska 105 33 d.sladowskazdpk.krakow.pl
Justyna Kwiatkowska 107 28 j.kwiatkowskazdpk.krakow.pl
Marek Chowaniec 107 28 m.chowanieczdpk.krakow.pl
Anna Szczybura 107 28 a.szczyburazdpk.krakow.pl
Marcin Podraza 111 31 m.podrazazdpk.krakow.pl
Grzegorz Wrześniak 111 31 g.wrzesniakzdpk.krakow.pl
Zbigniew Lis 14 29 geodezjazdpk.krakow.pl
Ryszard Łytek 14 29 r.lytekzdpk.krakow.pl
Klaudia Żurek   –  urlop k.zurekzdpk.kakow.pl
Natalia Kot   –  urlop n.kotzdpk.krakow.pl
Joanna Czerpak   –  urlop j.czerpakzdpk.krakow.pl
DM  –  Wydział Dróg i Mostów
Konrad Stach (p.o. Kierownika) 10 26 k.stachzdpk.krakow.pl
Robert Kroczek 9 30 r.kroczekzdpk.krakow.pl
Albert Szerszeń 9 30 a.szerszenzdpk.krakow.pl
Szymon Drzewicki  9 30 s.drzewickizdpk.krakow.pl
Grzegorz Kumala 9 30 g.kumalazdpk.krakow.pl
Katarzyn Galon 8 24 k.galonzdpk.krakow.pl
Wojciech Filip 8 24 w.filipzdpk.krakow.pl
Tomasz Sypniewski 8 24 t.sypniewskizdpk.krakow.pl
Małgorzata Włodarczyk   –  urlop m.wlodarczykzdpk.krakow.pl
Agata Klimek   –  urlop a.klimekzdpk.krakow.pl
PD  –  Wydział Administracyjnej Ochrony Pasa Drogowego
Izabela Mierzwa (Kierownik) 6 11 i.mierzwazdpk.krakow.pl
Magdalena Gil 7 16 m.gilzdpk.krakow.pl
Ewelina Górnikowska 7 16 e.gornikowskazdpk.krakow.pl
Krzysztof Panuś 5 19 k.panuszdpk.krakow.pl
Sylwia Szczałba 5 19 s.szczalbazdpk.krakow.pl
OG  –  Wydział Organizacyjno-Gospodarczy
Małgorzata Mazurek (Kierownik) 15 37 m.mazurekzdpk.krakow.pl
Justyna Opalska 15 37 j.opalskazdpk.krakow.pl
Katarzyna Piekaj 20 13 k.piekajzdpk.krakow.pl
Ilona Krawczyk 19 10 i.krawczykzdpk.krakow.pl
Maria Podolecka 19 16 m.podoleckazdpk.krakow.pl
ZP  –  Zespół ds. Zamówień Publicznych
Marcin Hasior 17 14 m.hasiorzdpk.krakow.pl
Michał Kudła 17 14 m.kudlazdpk.krakow.pl
IR  –  Zespół ds. Inżynierii Ruchu
Łukasz Czech 8 24 l.czechzdpk.krakow.pl
SO  –  Stanowisko ds. Osobowych
Danuta Szymula 16 38 d.szymulazdpk.krakow.pl
Ewa Glanowska 16 38 e.glanowskazdpk.krakow.pl
image_pdfimage_print