Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

 

  Wnioski BRD są sprawdzane pod kątem spełniania kryterów programu 
oraz możliwości realizacji.
 

Propozycje BRD polegające na budowie chodników i przebudowie skrzyżowań, ze względów finansowych, nie będą brane pod uwagę przy kwalifikowaniu do wykonania.
Zadania te zwyczajowo są realizowane w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych,
czyli we współfinansowaniu zainteresowanej gminy i powiatu.


Kryteria oceny wniosków BRD

BRD 2018

 

2019-08-26 01:01:52, „Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego", „zdpk.krakow.pl”
http://zdpk.krakow.pl/zdpk2/brd/