`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Rozpoczynamy największą inwestycję komunikacyjną w historii Powiatu Krakowskiego

 

We czwartek 28 maja br. w imieniu Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego podpisałem z Panem Romanem Rogowskim Wiceprezesem Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego IMB-Podbeskidzie umowę na największą w historii Powiatu Krakowskiego i Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego infrastrukturalną inwestycję drogową.

Zadanie o wartości blisko 30 mln zł składające się z trzech rond, łącznika i wiaduktu drogowego budowanego nad czynną linią kolejową Kraków –Warszawa jest przedsięwzięciem realizowanym na terenie Powiatu Krakowskiego i Miasta Krakowa.

Ten niezwykle trudny projekt połączy budowaną Północną Obwodnicę Krakowa z ulicą Piasta Kołodzieja w Krakowie.

W uroczystym podpisaniu umowy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie uczestniczyli:

 • Wiceprezes Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego IMB-Podbeskidzie – Roman Rogowski
 • Starosta Krakowski – Wojciech Pałka
 • Zastępca Prezydenta Krakowa – Jerzy Muzyk
 • Wicestarosta Powiatu Krakowskiego – Arkadiusz Wrzoszczyk
 • Wójt Gminy Zielonki – Bogusław Król
 • Zastępca Wójta Gminy Michałowice – Jarosław Sadowski
 • Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego – Łukasz Wróblewski
 • oraz Współpracownicy.

Wartość samych robót budowlanych to blisko 30 mln zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetów: powiatu krakowskiego, miasta Krakowa, gminy Zielonki i gminy Michałowice).
Kwota dofinansowania ze środków FDS stanowi 80% kosztów kwalifikowanych.

W ramach inwestycji przewiduje się:

 • budowę wiaduktu nad terenem kolejowym;
 • budowę i rozbudowę układu drogowego – budowa drogi pomiędzy skrzyżowaniem Piasta-Kołodzieja z ul. Powstańców, a DP 2156K i DP 2293K o długości ok. 1081 m
 • budowę chodnika o długości ok. 738 m,
 • budowę ścieżki rowerowej o długości ok. 1068 m,
 • budowę 2 zatok autobusowych,
 • rozbudowę skrzyżowania Piasta Kołodzieja z ul. Powstańców na rondo turbinowe „Południowe”,
 • budowę nowego ronda turbinowego „Północnego” w miejscowości Batowice,
 • budowę „Wlotu Wschodniego” łączącego rondo „Północne” z drogą gminną 601495K,
 • budowę ronda „małego” na DP 2156K i DP 2293K łączącego projektowaną drogę,
 • przebudowę i rozbudowę ul. Piasta Kołodzieja i ul. Powstańców oraz DP 2156K i DP 2293K na odcinkach dojazdowych do projektowanych rond,
 • budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z przepustami,
 • budowę kanalizacji deszczowej zamkniętej oraz budowę rowu szczelnego stanowiącego kanalizację otwartą o długości ok. 1080 m,
 • budowę zbiornika retencyjnego wraz z przepompownią,
 • budowę i przebudowę oświetlenia drogowego o długości ok. 1081 m,
 • przebudowa sieci uzbrojenia terenu (sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna, kabli sterowania ruchem kolejowym, linii potrzeb nietrakcyjnych, sieci wodociągowej, sieci gazociągu wysokiego ciśnienia),
 • rozbiórkę istniejących obiektów – wiat garażowych/budynków gospodarczych, ogrodzeń,
 • montaż urządzeń BRD w tym wyświetlaczy prędkości i przejść aktywnych oraz separatorów ruchu.

Realizacja projektu powinna zakończyć się w II połowie 2021 roku.
Zamawiającym i realizującym zadanie jest Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego.

Foto: Krzysztof Kamiński/Starostwo Powiatowe w Krakowie oraz zasoby własne ZDPK

 

 

PDF
Data publikacji:
Kategoria: Aktualności, Inwestycje