`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Zakończono modernizację drogi nr 2126K w Krzeszowicach

W dniu 28 października  2019 roku przeprowadzono odbiór końcowy zadania związanego
z modernizacją drogi powiatowej 2126K w Krzeszowicach – ul. 3 Maja gmina Krzeszowice. Inwestycja realizowana w ramach inicjatyw Samorządowych, współfinansowana z Gminą Krzeszowice.

Zakres zadania obejmował remont nawierzchni jezdni podbudowy  oraz krawężnika  na odcinku ok 154 m. Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Transportowe- TRANSFIG Wiesław Figa, Przeginia Duchowna 300 32-061 Rybna.

Łączna kwota inwestycji wyniosła  304 891,70 zł. brutto.

Widok skrzyżowania przed modernizacjąDroga nr 2126K w Krzeszowicach, ul. 3 Maja, przed modernizacją.

Widok drogi 2126K po modernizacji

Droga nr 2126K w Krzeszowicach, ul. 3 Maja, po modernizacji.

Data publikacji:
Kategoria: Aktualności, Inwestycje