`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Zakończono przebudowę drogi nr 2128K w Brzezince

W dniu 28 października 2019 roku, zakończono prace i podpisano protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2128K ul. Krakowska w miejscowości Brzezinka polegająca na budowie chodnika w km 0-005 ÷ 0+158”. Wykonawcą zadania był Pan Wiesław Słowik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe HANDREM Wiesław Słowik, ul. Role 4, 32-552 Płaza.
Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 2128K w miejscowości Brzezinka, na odcinku około 163,0 m. W ramach prac wykonano m. in.:

  • chodnik jednostronny wzdłuż drogi powiatowej;
  • umocnienie skarp płytami ażurowymi;
  • poszerzenie jezdni;
  • kanalizację deszczowej oraz liniowe korytka odwodnieniowe;

Całkowity koszty wykonania zadania wynosi 248 645,42 zł brutto.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Inicjatyw Samorządowych, przy współfinansowaniu ze środków Gminy Zabierzów.

Droga powiatowa nr 2128K w Brzezince przed przebudową.


Droga powiatowa nr 2128K w Brzezince po przebudowie.

Data publikacji:
Kategoria: Aktualności, Inwestycje