`
Projekty Unijne Biuletyn Informacji Publicznej Epuap

Zakończono przebudowę drogi nr 2131K w Zelkowie

W dniu 28 października 2019 roku, zakończono prace i podpisano protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2131K ul. Jana Pawła II w miejscowości Zelków etap I w km 0+000 ÷ 0+251 (od skrzyżowania z ul. Sportową w kierunku Białego Kościoła)”. Wykonawcą zadania był Pan Wiesław Figa prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo Transportowa TRANSFIG Wiesław Figa, Przeginia Duchowna 300; 32-061 Rybna.
Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 2131K w miejscowości Zelków, na odcinku około 251,0 m. W ramach prac wykonano m. in.:

  • chodnik oraz ściek przykrawężnikowy wzdłuż drogi powiatowej;
  • uzupełnienie oznakowania pionowego;
  • kanalizację deszczową;

Całkowity koszty wykonania zadania wynosi 371 207,58 zł brutto.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Inicjatyw Samorządowych, przy współfinansowaniu ze środków Gminy Zabierzów.

 

Droga powiatowa nr 2131K w Zelkowie przed przebudową.

Droga powiatowa nr 2131K w Zelkowie po przebudowie


Droga powiatowa nr 2131K w Zelkowie przed przebudową.

Droga powiatowa nr 2131K w Zelkowie po przebudowie.

Data publikacji:
Kategoria: Aktualności, Inwestycje